Vem bygger upp Syrien efter krigsslutet?

Dom flesta av oss som växt upp i Sverige har aldrig upplevt ett krig. Landet har under en lång tid varit förskonad från krig, till skillnad från många av våra grannländer. Efter krigsslutet 1945 var Sverige ett av få länder i Europa som kunde växla upp produktionen och exporten, något som få länder klarade av då både städer och industrier var sönderbombade och man var tvungen att främst fokusera på det.

Av kriget i Mellersta Östern märker vi nu av ett ökat tryck i Europa då allt fler valt att fly från dom krigsdrabbade länderna. Det pratas mycket om hur flyktingarna ska få plats. Migrationsverket i Sverige och kommunerna runt om i landet är extremt hårt belastade, man jobbar hårt för att finna sovplats och familjehem åt familjer och ensamkommande ungdomar.

På grund av trycket tar det även längre tid än tre månader för Migrationsverket att handlägga alla ärenden, något som får konsekvenser då den som är asylsökande inte har samma rätt att söka arbete eller gå en utbildning. Dom asylsökande som fått uppehållstillstånd och genomgått en utbildning behöver givetvis även ett arbete. Många är lågutbildade, men det finns också en del som har högskoleexamen och många företag som har haft svårt att hitta rätt kompetens kan nu finna duktiga ingenjörer.

Frågan är vad som händer efter krigsslutet. Även om det kommer ta lång tid så får vi förhoppningsvis se ett slut på oroligheterna i Mellersta Östern någon gång. Då behöver dom bygga upp infrastruktur, utbildning, sjukvård och allt som krävs för ett modernt samhälle. Problemet är då att många högutbildade har lämnat landet och kanske rotat sig i Sverige och andra Europeiska länder. Mycket av den kompetens som tidigare fanns har försvunnit. Eftersom det är många asylsökande barnfamiljer och ensamkommande ungdomar så har det även uppstått en generationsklyfta i Syrien och dom andra krigsdrabbade länderna. Frågan är hur många som vill rycka upp sina barn ur skolan och lämna ett land med fungerande infrastruktur och sjukvård för att återvända till ett totalt sönderbombat land som behöver återuppbyggas från grunden.

Även om det mullrar bakom knuten får vi hoppas att Sverige fortsatt kommer att vara förskonat från krig under många år framöver. Men vad skulle hända med landet om vi som har möjlighet väljer att fly. Vad skulle hända med dom stora företag som idag har sina huvudkontor och storskalig produktion i Sverige? Vid ett krigsslut, hur många skulle då välja att återvända hem för att försöka bygga upp det som en gång var? Kommer Sverige i så fall kunna vara det utvecklade land vi är idag med det välfärdssystem vi är vana vid? Det är en tanke som vi förhoppningsvis aldrig behöver uppleva.

Frågan är hur man själv skulle göra. Skulle jag bli inkallad för krigstjänstgöring? Försöka fly? Skulle jag då välja att flytta tillbaka till Sverige?

Gör dig en ark av goferträ

Französischer Meister um 1675
Französischer Meister um 1675

Att Gud skapade allt på sex dagar vet vi sedan länge. Åtminstone står det så i Gamla Testamentet, en skrift därifrån många uttryck har hämtats och en skrift som återberättats styckvis, ofta ur kontext, för många.

Frågan är hur många idag som faktiskt har tagit sig tiden att läsa den heliga skriften. Vi vet att läsförmågan bland den yngre generationen är på dekis. Allt färre barn och ungdomar läser böcker. Om det beror på att dom inte uppmuntras av sina föräldrar, några som kanske saknar lästradition, eller att den digitala tekniken med spel distraherar dom, eller kanske en kombination av båda, är en fråga vi bör våga att ta upp.

Nu är det säkert några av er läsare som protesterar, varför ska ett barn över huvud taget läsa Bibeln? Religionen är trots allt folkets opium. Jag hävdar, precis som Francis Bacon, att kunskap är makt. Vi vet att kunskap väger tungt, är lätt att bära och både goda retoriker, filosofer, ingenjörer och andra yrkesgrupper har nytta av att mycket vetande. Varför inte börja med en av världens mest utgivna böcker, bortsett från IKEA-katalogen, som tolkats av många, citerats av fler och både är älskad och föraktad? Givetvis har du som förälder ett ansvar att diskutera skriften med ungdomarna eftersom det delvis faktiskt är en rätt hemsk berättelse.

Eftersom mitt jobb tillåter, kräver, att jag sysselsätter mitt huvud med att konversera med mina arbetskamrater, lyssna på radio, podcasts och ljudböcker för att avleda den tristess som mina monotona arbetsuppgifter medför så valde jag idag att påbörja, och avsluta, Första Mosebok, vilken är den första delen i Gamla Testamentet och således bibeln.

14 Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck både på insidan och utsidan. 15 Och så skall du göra arken: Den skall vara trehundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög. 16 Högst upp skall du göra en öppning för ljuset, en aln hög, runt hela arken. En dörr till arken skall du sätta på sidan. Du skall inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. (1 Mosebok 6)

Frågan är vad personerna runt om kring Noa tänkte när han beslutade sig för att bygga den ark som skyddade dom och alla djuren under syndafloden. Dumförklarade alla honom? Enligt skriften vet att det regnade på jorden i fyrtio dagar och nätter, men att vattnet stod högt över jorden i etthundrafemtio dagar hade i alla fall inte jag någon aning om.

35 Under dessa kommande goda år skall de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under faraos tillsyn i städerna. 36 Och det skall finnas förråd av livsmedel för landet under de sju hungerår som skall komma över Egypten. Så skall landet inte behöva gå under genom hungersnöden.” (1 Mosebok 41)

Av Första Moseboken kan vi alltså lära att Josef, elfte son till Jakob och första till Rakel, vikten av att samla in ett förråd av goda års skördar för att kunna äta även vid missväxt. Hela världen kom till Egypten för att köpa säd av Josef på grund av hungersnöden. Är det ett beteende som någon av er läsare känner att ni kan relatera till? Förbereda er inför kommande svåra perioder i livet?

Givetvis är inte allt guld och gröna skogar och periodvis kan vi läsa om hur personer vid upprepade tillfällen blir svikna, mördade och Lots döttrar begår incest med sin far. Samtidigt tror jag, som finns beskrivet ovan, att det är viktigt att skaffa sig den kunskap som faktiskt finns i Bibeln. Dels hur historien utspelar sig, men också vilka argument troende personer, oavsett religion, använder sig av för att försvara sina åsikter.

Under morgondagen påbörjar jag den andra Moseboken. Har du läst Bibeln eller någon annan religiös skrift? Vilken?

Är Hesa Fredrik stötande?

Viktigt Meddelande till Allmänheten
Foto: Riggwelter / CC BY-SA

Tyfonlarmet Viktigt Meddelande till Allmänheten, Hesa Fredrik i folkmun, som testas den första helgfria måndagen varje kvartal tutade åter igår, förhoppningsvis också på er ort.

Förutom det vanliga ”vad är det som tutar” kunde vi i sociala medier läsa om att folk anser att vi bör respektera krigsdrabbade vilka kan känna obehag och få minnesbilder och panik där de försöker ta sig ner till närmsta skyddsrum. Visst är det synd om personer som drabbats av krig, vilket vi nu ser konsekvensen av när stora delar av Syriens befolkning valt att lämna landet. Men det betyder inte att vi ska undvika att kontrollera tyfonlarmet som förutom VMA också har som uppgift att tuta ut beredskapslarm och flyglarm om det skulle behövas.

Personligen känner jag mig otrygg om Hesa Fredrik inte tutar ut signalen, följt av faran över, var tredje månad. Det är faktiskt så att om ”fel” signal ljuder över landet så är det dags att uppsöka närmsta skyddsrum, vilket idag fungerar som garage och förråd och kan göras om till funktionsdugligt skyddsrum först inom 48 timmar. Förutsatt att det är inspekterat och utrustning finns för ändamålet.

Den som känner obehag och/eller har problem med minnesbilder måste givetvis få hjälp med sina problem. Det är därför vi har en skattefinansierad vård. Detta gäller också för vård av Försvarsmaktens veteraner, en vård som idag är lite eftersatt.

Frågan är om personer som känner obehag inför funktionstestet av VMA är samma personer som kommenterar i media varje gång Försvarsmakten håller en övning. Jag har faktiskt inte något problem med att vakna till ljudet av reamotorer från stridsflygplan. Förutsatt att det är svenska JAS 39 Gripen och inte främmande makt.

Hörde ni förresten tyfonerna ljuda över staden igår?

Igenslammade dagvattensystem

Paraply i regn
Foto by
http://www.flickr.com/people/vinothchandar/

Det har regnat i helgen och Hallsbergs kommun valde att aktivera sin krisledningsgrupp och flera hushåll har tvingats evakuera. Detta efter att upp mot 100 mm regn har fallit det senaste dygnet.

Såpass stora regnmängder är givetvis ovanligt, men vi har under dom senaste åren blivit allt mer uppmärksammade på att det förekommer översvämningar i vårt land vilket i första hand drabbar boende nära vattendrag, men som i extremfall även där det regnar mer än vad dagvattensystemet är dimensionerat för.

Att det förekommer en stor mängd igenslammade dagvattenbrunnar i vårt land är ingen hemlighet. Om du någon gång tittat ner i en gatubrunn så är det inte meningen att den ska vara igensatt, utan det ska vara fri sikt en bra bit ned. Det finns givetvis dräneringssystem där vattnet går in i genom ett galler på sidan, men det är en annan fråga.

Är du fastighetsägare ligger det givetvis i ditt intresse att kontrollera att eventuella dagvattenbrunnar på tomten fungerar och åtgärda eventuella brister. Detsamma gäller givetvis dagvattenbrunnar som ligger på kommunens mark men som ligger i närheten av din bostad.

Frågan är hur ofta gatubrunnarna inspekteras och vems ansvaret är. Vem kontaktar om den är igenslammad med sand och annan skit? Troligtvis finns det någon undangömd länk på kommunens webbplats, eller så kan man ringa kommunens växel, vilket troligtvis ger snabbare resultat.

Är cyklister begåvningshandikappade?

Herrcykel
Foto: timquijano / CC BY

Antalet personer som väljer att använda sig av cykeln som transportmedel har ökat dom senaste åren i takt med att det byggts fler cykelvägar och att avståndet mellan arbetsplats och bostad krymper.

Som gångtrafikant är det ofta man blir omkörd av en hel hoper cyklister som endast undantagsvis väljer att använda sig av ringklockan och aldrig meddela sin närvaro på annat sätt. Cyklisterna visar oftast inte hänsyn till dom bilister som finns ute och kan, precis som stressade gångtrafikanter, cykla rakt ut i gatan utan förvarning.

Att många cyklister fortfarande väljer bort hjälmen är ingen nyhet. Även om man har råkat ut för någon olycka. Det är även många minderåriga trafikanter som inte använder hjälm, trots att det sedan några år tillbaka är lagkrav på att använda hjälm som cyklist till den dag man fyller 15 år.

Tillhör du kategorin människor som har musik i båda öronen samtidigt som du tittar igenom flödet på Instagram? Idag väljer allt fler cyklister att lyssna på musik och radio och på det sättet skärma av sig från vad som händer runt om kring dom. Det är trafikfarligt. Jo, jag vet att döva har rätt att ta körkort och köra bil. Men den som har två friska öron borde använda sig av möjligheten att lyssna på trafikbruset.

Senast idag såg jag en kvinna som cyklade utan hjälm samtidigt som hon pratade med någon per telefon. Sin mobiltelefon hade hon i ena handen, uppe vid hakan, och den andra på styrets ena handtag. Det gick vingligt upp för backen. Kan ni förresten förklara det beteendet för mig, folk som för mobilen till munnen trots att dom använder hörlurar med mikrofon.

Uppmaning till cyklister: Använd hjälm, reflexväst och ha fungerande ringklocka och lampor.

Genom att fortsätta använda denna webbplats tillåter du lagring och användning av cookies. mer information

Den här webbplatsen använder cookies för att tillhandahålla tjänster, anpassa annonser och analysera trafik. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Stäng