Vattenfall: De vet hur man överlever utan el

Flaskvatten
Foto: Brian Smithson / CC BY

Krisberedskap har blivit ett allt mer populärt ämne dom senaste åren, någon jag som bloggare välkomnar. Idag medverkade Inrikesminister Anders Ygeman i Folk och Försvars korta seminarium Samhällets krisberedskap – en nationell lägesbild.

I veckan publicerades även en artikel av Dan Roupe på Vattenfalls nyhetssida. Artikeln handlar även den om krisberedskap, och eftersom Vattenfall är ett energibolag handlar artikeln om Strömavbrott, vad som kan orsaka dom och hur du som medborgare och elkund kan bygga upp en personlig krisberedskap.

Andreas Karlsson som intervjuas i artikeln är en Prepper och han visar upp och berättar om sin beredskap. Både hur han agerar i vardagen, om det blir strömavbrott men även vad han har för planer vid en längre samhällsstörning. Han anser att det är bra om familjen klarar sig i två månader.

Mikael Toll från Energimyndigheten medverkar också i artikeln där han säger att yngre generationer idag lever i tron att ansvaret vilar på någon annan, och att allt fungerar. Kreti och pleti saknar idag kunskap om vilka resurser samhället har i en krissituation, eller snarare bristen på beredskap. Toll säger också i en kommentar att det är svårt att veta vad som händer eftersom vi inte har något facit från ett långt och omfattande elavbrott.

Som alltid är det viktigt att information om det offentliga samhällets resurser och den enskilde individens ansvar kommer till allmänhetens kännedom och att varje hushåll börjar tänka på allt från brandsäkerhet till elavbrott och ett ekonomiskt sparande. Det är bra att ämnet kommer upp till diskussion och att åtminstone några som läser texten börjar tänka i rätt banor. Jag hoppas att du som läser bloggen har börjat bearbeta familj, vänner och kollegor och att alla kontrollerar sina brandvarnare, tankar bilen oftare och ser till att ha möjlighet att ladda telefonen vid ett strömavbrott.

Kan vi leva utan kärnkraft?

BarsebäckVänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt sa i sitt första maj-tal att Sverige måste avveckla kärnkraften eftersom våra reaktorer ofta är avstängda. Jag menar att det är anledningen till varför vi måste bygga nya kärnkraftverk. De nuvarande har en snittålder på 35 år, en ansenlig ålder då deras tekniska livslängd är beräknad till mellan 40-60 år.

Självklart är kärnkraften inte ofarligt, vilket vi fått se i Tjernobyl och nu senast Fukushima i Japan. Slutlagringen är ett annat problem som inte heller är löst, vilket gör att riskerna inte försvinner när kärnkraftsreaktorn stängts ner, utan kommer att vara närvarande i hundratals år.

Sverige måste även i fortsättningen klara sin energiförsörjning utan att vara beroende av tysk kolkraft eller rysk naturgas. Vi måste ha flera möjligheter, sol- vind- och vattenkraft tillsammans med kärnkraft kommer också i fortsättningen att göra oss självförsörjande på el.

Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter utvecklingen och tittar på vad vi som medborgare kan göra för att öka vårt oberoende. Att sätta upp solpaneler på taket, en vindsnurra i trädgården och kan du bidra till Sveriges oberoende, antingen genom att kvittera elen eller genom att bygga en batteribank och delvis gå off-the-grid.

 

Tips och råd vid strömavbrott

Tusentals svenskar tvingas tillbringa natten strömlösa, detta efter att stormen Dagmar dragit in över Sverige. Även SJ dras med stora driftstörningar på grund av det rådande väderläget.
Privatpersoner får inte vara strömlösa i mer än 24 timmar, det säger den svenska lagstiftningen. Förhoppningsvis är strömmen för dem som råkat få strömavbrott tillbaka senast under förmiddagen i morgon. Trots att det nu gått flera år sedan stormen Gudrun finns det alltför många luftburna el-ledningar. Att gräva ned ledningarna är ett måste för att i största mån undvika att abonnenter även i framtiden kommer att bli strömlösa.

Trots att man i Sverige borde lita på el-leverantörerna bör man också ha reserver i form av elverk om man har ett hus, framförallt om man bor på landet. En alternativ värmekälla är också en nödvändighet i detta läge för att inte frysa ihjäl. Även om en vedkamin är att föredra är en fotogenvärmare eller ”dekorationskamin” ett bra alternativ om du saknar skorsten.
Bor man i norra Sverige är kylskåpet inget problem då man enkelt kan lägga frys- och kylvaror utomhus. Bor man däremot i södra Sverige eller om leveransen av el stryps under sommaren har man stora problem och kan tvingas slänga mat om elavbrottet blir långvarigt. Ett modernt kylskåp ska enligt uppgift hålla kylan upp till 12 timmar och frysen det dubbla om man undviker att öppna den. Ett tips är att lägga in kylklampar i kylskåpet.

Detta inlägg är mer detaljerat: Tips om: Hur du hanterar ett längre strömavbrott

Mer information se:

Civilförsvaret, E-on: Strömavbrott – råd och information.