Tips och råd vid strömavbrott

Tusentals svenskar tvingas tillbringa natten strömlösa, detta efter att stormen Dagmar dragit in över Sverige. Även SJ dras med stora driftstörningar på grund av det rådande väderläget.
Privatpersoner får inte vara strömlösa i mer än 24 timmar, det säger den svenska lagstiftningen. Förhoppningsvis är strömmen för dem som råkat få strömavbrott tillbaka senast under förmiddagen i morgon. Trots att det nu gått flera år sedan stormen Gudrun finns det alltför många luftburna el-ledningar. Att gräva ned ledningarna är ett måste för att i största mån undvika att abonnenter även i framtiden kommer att bli strömlösa.

Trots att man i Sverige borde lita på el-leverantörerna bör man också ha reserver i form av elverk om man har ett hus, framförallt om man bor på landet. En alternativ värmekälla är också en nödvändighet i detta läge för att inte frysa ihjäl. Även om en vedkamin är att föredra är en fotogenvärmare eller ”dekorationskamin” ett bra alternativ om du saknar skorsten.
Bor man i norra Sverige är kylskåpet inget problem då man enkelt kan lägga frys- och kylvaror utomhus. Bor man däremot i södra Sverige eller om leveransen av el stryps under sommaren har man stora problem och kan tvingas slänga mat om elavbrottet blir långvarigt. Ett modernt kylskåp ska enligt uppgift hålla kylan upp till 12 timmar och frysen det dubbla om man undviker att öppna den. Ett tips är att lägga in kylklampar i kylskåpet.

Detta inlägg är mer detaljerat: Tips om: Hur du hanterar ett längre strömavbrott

Mer information se:

Civilförsvaret, E-on: Strömavbrott – råd och information.