Skitgubbe och andra sällskapsspel

Yatzy met tärningar
Yatzy

De senaste åren har Sverige, och övriga världen, blivit alltmer digitaliserad, något som medfört att vi idag ägnar mindre tid åt att läsa böcker. Detta har påverkat, främst, ungdomars läsförståelse negativt, något som rapporterats i de flesta medier under det gångna året. Men det är inte enbart böcker som bortprioriteras i vår digitala vardag, också traditionella sällskapsspel får stryka på foten.

Även om du som sitter bakom skärmen ofta väljer skitgubbe, fia med knuff eller drakar och demoner framför Starcraft, Battlefield och Minecraft tror jag att det är få barn och ungdomar som föredrar det förstnämnda. Traditionella brädspel, kortspel och tärningsspel har dock en fördel gentemot dagens strömslukande spelmaskiner… de fungerar i sommarstugan, båten och i tältet i skogen oavsett om man har tillgång till ett eluttag eller inte.

Vatten, värme, mat, kniv och skydd må vara det viktigaste, enligt dig, i din krisberedskap. Men tristessen och abstinensen av vår digitala vardag kan bli ett stort problem, något som många har förbisett. Det kan till och med vara så att en kortlek och ett par tärningar borde vara del av vår dagliga utrustning, något som alltid ska ligga i väskan och kan använda oavsett om zombieapokalypsen är här eller om det är lunchrast på jobbet.

Nä, vad säger ni. Är det dags för Yatzy eller ett parti gurka? Skriv gärna en kommentar om ditt favoritspel, och vad du har gjort för att minska tristessen vid ett strömavbrott.

Vikten av kunskap och beredskap vid brand

BrandvarnareRadhusbranden i Lextorp vittnar om vikten av god beredskap och kunskap om hur man agerar när det brinner. Givetvis är det svårt att veta hur man agerar under en sådan situation, men ju bättre beredskap och övning man har, desto större är sannolikheten att man överlever och att övriga skador kan minimeras.

  • Alla hushåll ska idag ha minst en brandvarnare, som fungerar, per lägenhet och våningsplan.
  • Alla hushåll ska överväga att införskaffa minst en brandsläckare (6 kg pulver) och brandfilt.
  • Alla  ska ha grundläggande kunskap om hur man agerar vid, och minimerar konsekvenserna av, en brand.
  • Upprätta en lösning för att regelbundet säkerhetskopiera dokument och foton både i hemmet och off-site.
  • Placera din Bug-out-Bag på en lättillgängligt plats för att enkelt kunna evakuera hemmet vid behov.

Örebro har ingen krisberedskap

Bild på tandborste i mugg
Foto Jhoc, Creative Commons

Som upplyst prepper är det intressant att läsa hur Örebro kommun hanterar den aktuella vattensituationen som råder på grund av en avloppsläcka. Av  artiklarna i Nerikes Allehanda att döma verkar beredskapen vara mindre god hos både kommunen och invånarna som bor där. Frågan som jag ställer mig är hur dåligt informerade svenskarna är om sin krisbereskap, eller snarare avsaknaden av sådan.

Skolorna i Örebro gick igår ut med informationen att det är föräldrarnas ansvar att barnen har med sig dricksvatten, något som kommenterades av bloggrannen Cornucopia?. Man har dessutom tagit beslutet att i nuläget inte ställa ut tankbilar eftersom det, enligt kommunens säkerhetschef, inte finns något behov.

För er som läser artiklarna på Nerikes Allehanda, glöm inte bort att läsa kommentarerna.

Operationssekretess (OPSEC)

Silence Means Security
Foto: Källa

Operationssekretess betyder att man inte ska diskutera färdvägar, datum, platser eller annan information som kan gynna en potentiell fiende. Det är klokt att bara uppge de uppgifter som är nödvändiga för att minimera eventuella skadepåverkningar om något inte går enligt planen.

OPSEC är verksamhet för att systematiskt och metodiskt vidta åtgärder för att undanhålla egen kritisk information för en motståndare eller annan aktör i syfte att bibehålla egen handlingsfrihet.
Försvarsmaktens Handbok Informationsoperationer

Många inom survivaliströrelsen är rädda att bli avslöjade, uthängda och utmålade som knäppgökar – Doomsday Preppers – med ett förråd av konserver som kommer att fly till sin bunker när zombieapokalypsen har brutit ut.

Många ser framför sig hur plundrare aktivt registrerar och markerar ut hus på en stor väggkarta i syfte att samla in konservburkar och utrustning vid en kritisk händelse. Om det ligger någon sanning i ovanstående beskrivna rädsla är svårt att säga. Om någon skulle registrera oss är det förmodligen våra myndigheter som med hjälp av att samköra register kan lokalisera och konfiskera skafferiet vid en katastrof i syfte att dämpa en eventuell hungersnöd som uppkommit på grund av bristen på en individuell och nationell livsmedelsberedskap.

Det är den svagaste länken i kedjan som kommer att brista

Även om du som individ har vidtagit åtgärder och inte diskuterar din fulla beredskap kommer troligtvis din partner eller dina barn att, förhoppningsvis oavsiktligt, avslöja mer information för utomstående än vad som är nödvändigt.
Givetvis är det bra att öka medvetenheten bland allmänheten om vår bristande gemensamma beredskap och vikten av en egen, individuell beredskap, på familjenivå; men det betyder inte att man ska spela med öppna kort.

Tillsammans är vi starka!

Tyvärr blir en av följderna med operationssekretess att vi blir sluta och riskerar missa tillfällen och möten som kan vara till vår fördel. Både tillfällen där vi kan sprida informationen vidare, men också möten med människor vi kan nätverka med för att dela våra upplevelser och utvecklas som människor och som rörelse.

Och glöm inte, vi är alltid starkare tillsammans och den enes styrka kompletterar den andres svaghet. Det finns en trygghet att veta att någon står bakom och är beredd att gripa in och ge en hjälpande hand.

Mobiltelefonin utslagen efter nattens storm

Bild på Åskoväder i Helsingborg
Foto: Creative Commons

I dag kan vi läsa i tidningen om det strömavbrott som drabbat norra Sverige till följd av nattens storm. Tiotusentals elkunder är drabbade, fast- och mobiltelefoni är utslagen.

Strömavbrottet är givetvis ingenting mot den katastrof som har drabbat Filippinerna den gångna veckan, och jag hoppas att de får den hjälp som krävs för att åter bygga upp landet, även om livet aldrig blir som för för den som drabbats, och kanske förlorat en, eller flera, familjemedlemmar.

Till skillnad mot länderna i Asien, och Nordamerika, har vi inte lika stor erfarenhet av omfattande katastrofer. De har en bättre organisation med beredskap och kunskap om vad som kan ske, och hur man går tillväga för att på ett effektivt sätt fördela resurser till dem som behöver, även om det inte alltid räcker.

Om vi riktar fokus mot Sverige så tror jag, tyvärr, att vi saknar den beredskap och struktur som krävs, framför allt på individnivå där det största ansvaret ligger.  Sedan tycker jag att kravet på redundansen i vår infrastruktur borde höjas, den har blivit allt sämre de senaste decennierna och ansvaret ligger i dag på entreprenörer som i stället för att prioritera driftsäkerhet och förebygga avbrott avhjälper problemen när de uppstår.

Vi har batteribackup på stationerna men nu har batterierna börjat att ta slut efter natten. Vi försöker lösa det provisoriskt med dieselelverk eller permanent genom att kraftleverantörerna löser problemet, säger Anders Gustavsson på Telia.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta blogginlägg och följ gärna Swedish Prepper på Facebook.

Genom att fortsätta använda denna webbplats tillåter du lagring och användning av cookies. mer information

Den här webbplatsen använder cookies för att tillhandahålla tjänster, anpassa annonser och analysera trafik. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Stäng