Dricksvatten för 750 000 påverkas av grundstötning

TV4-nyheterna rapporterar idag om hur boende i göteborgsregionen kan drabbas om något av dom två fartyg som gått på grund i Göta Älv börjar läcka olja ut i älven som förser 750 000 hushåll i området med dricksvatten.

I intervjun sägs att det är ett scenario som man inte ens kunnat gissa sig till, det tycker jag är väldigt märkligt eftersom det är en trafikerad älv där trafik från Göteborg till Vänern, och omvänt, passerar. Både fritidsbåtar, kanalfartyg och lastfartyg trafikerar älven på sin väg genom slussarna i Lilla Edet och Trollhättan.

Att dricksvattenförsörjningen är sårbar, det vet vi, åtminstone den som är intresserad av krisberedskap och förstår att vi dels har ett föråldrat ledningsnät, men också stora utmaningar framöver på många platser i Sverige. Frågan är varför den som har ansvar för kommunens dricksvatten inte har tillräckligt god riskmedvetenhet.

Dela

1 svar på ”Dricksvatten för 750 000 påverkas av grundstötning”

  1. Att vanliga dricksvattenbrukare bara öppnar kranen och tankar kaffepannan eller något annat inte har tillräckligt god riskmedvetenhet – vad det nu är – ska vi nog acceptera. Dock tror jag att ansvariga myndigheter, såväl politiker som tjänstemän, är väl förtrogna med Göteborgs och andra kommuners vattenförsörjning och dess säkerhet. Förslagsvis läs
    http://goteborg.se/wps/portal/start/vatten-och-avlopp/ravatten/ravatten-fran-gota-alv/!ut/p/z1/hY7BCoJAGISfxuv-v2audtsORippEGh7CY1tFdSVdWuhp8-OQdHchvmGGeBQAR_rRydr06mx7hd_5sGlcJNjuHUZ5rsoxv0pLeJDmuX5mkL5D-BLjD_EEBLgXTMQex0IkhX1Auq71I8oDQOPvufZ2KxCCVyLm9BCk7teXrXGTPPGQQettUQqJXtBZuHgt0arZgPVBwjTUD0zUbIXIRXh_w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

    Svara

Lämna en kommentar