Regeringen utreder dricksvattenförsörjningen

Vattendunk 10 literRegeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att analysera och kartlägga vilka utmaningar som finns, granska kontrollen av dricksvatten och lägga fram förslag bland annat hur krisberedskapen kan bli bättre. Det skriver tidningen Riksdag och Departement i sin nätupplaga.

Att regeringen och landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) nu tar tag i dricksvattenförsörjningen i Sverige och väljer att tillsätta en utredning så att man i framtiden kan säkra upp, och modernisera, vatten- och avloppssystemen är ett steg i rätt riktning. Precis som Erlandsson säger i artikeln är dricksvattnet vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för att samhället ska fungera.

Det har blivit allt vanligare med avbrott i dricksvattenförsörjningen till följd av en allt äldre infrastruktur där många vattenledningar är uppåt ett sekel gamla. Samtidigt har vi fått fler parasiter, som Cryptosporidium, och virus som förorenar våra ytvattentäkter, precis som jag skrev i går.

Första delen av uppdraget ska redovisas vid halvårsskiftet nästa år, men utredningen pågår ytterligare ett år till 2015.

Dela

1 svar på ”Regeringen utreder dricksvattenförsörjningen”

  1. Tyvärr lär det väl inte resultera i bättre vattenrening eller bättre beredskap då det kostar pengar. Blir säkert som i Arboga där en mycket stor del av den odlingsbara delen av kommunen klassas om till ”primärt skyddsområde för vattentäkt” i vilken djurhållning, odling etc knappt går att bedriva p.g.a. väldigt hårda regler…

    Svara

Lämna en kommentar