Grilla säkert i sommar

Kött på grillGrillsäsongen är här! Den senaste veckans värmebölja är ett säkert sommartecken, lika mycket som att känna grilldoften. Men som alltid kan öppen eld leda till skogsbrand. Det är därför viktigt att man hela tiden håller grillen under uppsikt och inte låter små barn gå nära den.

Om du bor i lägenhet och vill grilla på balkongen måste du kontakta din hyresvärd innan du köper en grill. Att elda på balkongen med kolgrill rekommenderas inte, du bör i stället välja elgrill eller möjligtvis gasolgrill. Kom ihåg att grannar ofta ogillar matos och det kan vara ett skäl för fastighetsvärden att förbjuda grillning på balkongen.

Här kommer en checklista vid grillning:

  • Placera grillen på ett stadigt underlag
  • Ha alltid tillgång till vatten för släckning!
  • Se till att grillen är släckt när du lämnar den
  • Kontrollera eventuella läckor om du använder gasolgrill

Källa: Brandskyddsföreningen

Foto: barbeque :: grill #1 av Merete Veian CC (by-sa)

Dela

Lämna en kommentar