5 000 hushåll i Gnesta utan dricksvatten

Omkring 5 000 boende i Gnesta drabbades idag av avbrott i dricksvattenförsörjningen och vattenbehållare placerades ut på flera platser. Enligt kommunens VA-enhet är problemet att de pumpar som försörjer vattentornet inte fungerar i nuläget.

På Twitter kan man läsa om folk som tvingats köpa vattendunkar och som samlat regnvatten för att tvätta bort smink. Men enligt 97,5 procent av svenskarna har detta inte hänt.

Läs mer på Gnesta kommuns hemsida.

Källa: SVT, SN

Regeringen utreder dricksvattenförsörjningen

Vattendunk 10 literRegeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att analysera och kartlägga vilka utmaningar som finns, granska kontrollen av dricksvatten och lägga fram förslag bland annat hur krisberedskapen kan bli bättre. Det skriver tidningen Riksdag och Departement i sin nätupplaga.

Att regeringen och landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) nu tar tag i dricksvattenförsörjningen i Sverige och väljer att tillsätta en utredning så att man i framtiden kan säkra upp, och modernisera, vatten- och avloppssystemen är ett steg i rätt riktning. Precis som Erlandsson säger i artikeln är dricksvattnet vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för att samhället ska fungera.

Det har blivit allt vanligare med avbrott i dricksvattenförsörjningen till följd av en allt äldre infrastruktur där många vattenledningar är uppåt ett sekel gamla. Samtidigt har vi fått fler parasiter, som Cryptosporidium, och virus som förorenar våra ytvattentäkter, precis som jag skrev i går.

Första delen av uppdraget ska redovisas vid halvårsskiftet nästa år, men utredningen pågår ytterligare ett år till 2015.

Skyfall i Göteborg kan förgifta dricksvattnet

Bild på tandborste i mugg
Foto Jhoc, Creative Commons

Svenska Dagbladets nätupplaga uppmärksammar i dag att forskare vid Umeå universitet hittat ett samband mellan magsjuka och ökade regnmängder i Göta älv, som många hushåll i Göteborgsområdet får sitt dricksvaten ifrån. Antalet förfrågningar till sjukvårdsupplysningen i Göteborg ökar med 20 procent under en vecka om det regnat minst 25 mm under ett dygn.

Samtidigt tror man inte att det är unikt för Göteborg, utan att man kommer att få liknande resultat där man använder ytvatten, till exempel från Mälaren. Men doktoranden Andreas Tornevi är också snabb på att poängtera att Göta älv är mer utsatt av avloppsrening från kommuner uppströms.

Enligt SvD får hälften av alla svenskar sitt kranvatten från olika ytvattentäkter. Är det så att vi litar för mycket på dricksvattnet, på att avlopps- och dricksvattenrening ska fungera och att kommuner och tekniker inte ska klanta sig? Behöver vi som hushåll ha ett eget vattenfilter för att klara oss mot parasiter, utsläpp och ett förändrat klimat som ger mer och skadligare nederbörd?

Sveriges dricksvattenförsörjning är hotad

I går rapporterade Sveriges Television ”nyheten” att de rör som är en del av vårt dricksvattensystem är i så dålig kondition att det är risk för avloppsläckor som kan förorena grundvattnet. Detta är i sig inte en nyhet, utan något som varit känt länge för den som är intresserad av hemberedskap.  Frågan är bara vad konsekvenserna kommer att bli, det är inte gratis att byta ut Sveriges dricksvattensystem, och det kommer att ta tid.

Avbrott i vattensystemet på grund av läckor är något som blivit allt vanligare de senaste åren. För den som har en dunk vatten hemma är detta inte något problem, även om det är mycket smidigare att vrida på kranen för att få rent dricksvatten. Just det sista är också ett problem vi sett. Kommer vi i framtiden att bli tvingade att skaffa ett eget filter för hemmabruk, bara för att det finns brister i vattenreningen?

Givetvis är det bra att problemen uppmärksammas, men det är stora kostnader Sverige står inför de kommande åren. Då menar jag inte bara för reparation av våra vattenledningar, utan också delar av vår infrastruktur, en åldrande befolkning och annat smått och gott.

Men lite skit rensar magen? Eller vad säger ni? Skriv en rad, och följ Swedish Prepper på Google+.

Dags att rotera vattenförrådet

Vattendunk 10 literSom ni vet är det bra att själv ha några fyllda dunkar och flaskor med vatten, så man klarar sig vid en större vattenläcka. Detta gäller framför allt er som bor i Halmstad, där är dricksvattenförsörjningen inte högsta prioritet, smuts och lut är vardag i deras vattensystem.

Vattenförrådet ska roteras halvårsvis, vilket gör jul och midsommar till två bra högtider för att enkelt komma ihåg när man roterar vattnet. Det finns experiment som visar att man kan lagra det längre, men man ska givetvis alltid ta det säkra före det osäkra när det gäller ens överlevnadsförmåga.

Se till att alltid diska ur vattendunkar och flaskor, det är viktigt att de är rena. Vattenbehållarna förvaras sedan på en mörk och sval plats för bästa resultat.

Jag hoppas att ni haft en god Jul.