Stoppa självskadebeteende, inte Paracetamol!

Idag rapporterar flera medier om att Läkemedelsverket har fattat beslut om försäljningsstopp för paracetamol i mataffärer från och med november. Under de sex år som försäljningen har pågått har man sett en ökning av förgiftningsfall, som till största del är medvetna självskadehandlingar.

Läkemedelsverket har dock inte gjort en närmare granskning för att undersöka om det är smärtstillande läkemedel, som Panodil och Alvedon, som sålts i mataffärerna som är orsaken, även om man sett ett tydligt trendbrott sedan 2009 då marknaden avreglerades.

Om man använder läkemedel, oavsett vilket, är det viktigt att först läsa bipacksedeln där det bland annat står hur man använder läkemedlet, när man inte ska använda det och eventuella biverkningar. Om man följer de rekommendationer som ges om mängd och hur ofta man får ta tabletten så är man relativt säker.

Självskadebeteende är ett symptom på att något är fel. Det är viktigt att man på ett så tidigt stadium som möjligt försöker hjälpa en individ som uppvisar tendenser till självskadebeteende. Eftersom det är unga kvinnor som utgör majoriteten av avsiktliga självskadehandlingar kan det vara en god idé att kontakta elevhälsan eller vårdcentralen. Det finns också flera telefonnummer man kan ringa för råd, exempelvis BRIS.

Säljstopp på Panodil och Alvedon leder inte till att den som är ute efter att skada sig själv kommer att misslyckas. Tyvärr. Det finns flera olika vägar. Om du är ung och mår psykiskt dåligt och känner att du inte kan prata med dina föräldrar kontakta då elevhälsan ungdomsmottagningen. Om du är förälder eller känner någon som mår dåligt försök prata med personen eller sök information för att kunna hjälpa individen.

Och till sist vill uppmana alla politiker, på alla nivåer, att prioritera psykvården!