Norge släcker FM-nätet 2017 – satsar på DAB+

Transistorradio Batteri
Public Domain

Medan betänkandet Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) av Digitalradiosamordningen är ute på remiss i Sverige kan vi läsa att Stortinget i Norge beslutat att stänga ned FM-radion från 2017. Största problemet är, som jag tidigare har skrivit, enligt yttranden och media att det kommer att bli dödstyst i radion för många bilister.

Jag skummande igenom betänkandet från Digitalradiosamordningen och testade att söka på ordet ”kris” eftersom det inte fanns bland dokumentets bokmärken. Dokumentet är 174 sidor långt och inte en enda gång i texten togs krisberedskap upp. Det enda negativa som nämns för konsumenten är också här bilar, att det under en övergångsperiod på 15 år, en bils förväntade livslängd, kommer att DAB-mottagare att saknas i den vägburna fordonsflottan.

Om man gör en offentlig utredning på uppdrag av staten och helt förbiser den svenska krisberedskapen och eventuell förlorad förmåga för krisinformation har man missat väldigt mycket. Förutsätter man dessutom att hushållen ska köpa en ny radiomottagare där den ”enklaste modellen kostar 499 kronor” är man bra naiv. Antalet unga radiolyssnare har inte ökat det senaste året och kommer inte att öka eftersom ungdomar och unga vuxna i större utsträckning väljer att lyssna på radiosändningar on-demand via så kallad poddradio, både från Sveriges Radio, men också amatörer. Men över lag skulle jag säga att skärmtiden tagit över den mesta mediekonsumtionen idag.

Jag ställer mitt hopp till alla remissinstanser, framför allt MSB. Men troligtvis får vi se en nedsläckning av FM-nätet inom 10 år vilket kommer få stora konsekvenser vid händelser som skogsbranden i Västmanland.

Men lycka till i framtiden med att investera mina skattekronor i en teknik som kommer att nyttjas av färre och som kommer att få konsekvenser som minskad krisinformation. Grattis.

Beredskapsskäl talar för att vi måste ha kvar ett robust FM-nät

Transistorradio Batteri
Public Domain

Nu är jag en lekman i ämnet DAB-radio, men är av princip starkt kritisk mot nedsläckningen av det svenska FM-nätet. Främst på grund av att vår information vid kriser kommer bli starkt lidande då det är fler idag som äger en FM-mottagare än en DAB-radio. Troligtvis kommer det även förbli så inom 10 år. Om man inte slänger ut radion helt.

Idag kom jag över ett inlägg med namnet ”DAB-radiosatsning försämrar norsk krisberedskap” där man kan läsa ett antal länkade remissyttranden till varför man inte bör släcka ned FM-nätet i Norge. Bland andra är det det svenska Publice Servicerådet. (Länk till remissvar)

”Beredskapsskäl talar för att vi måste ha kvar ett robust FM-nät som kan distribuera public servicekanalerna, inte minst trafikinformation även via lokalradio.”

De skriver också att

”… Det finns sådeles risk att en utlänsk sändare kan slå ut samtliga NRK:s radiokanaler i ett område som exempelvis Stor-Oslo.”

IKT-Norge är även de skeptiska till att FM-nätet släcks. De lyfter också upp frågan om att utländska fordon inte kommer att kunna bli varande via radio då allt för få bilar, både norska och utländska, idag har DAB-radio. (Länk till remissvar)

Följande citat är dock värst

”Nasjonalt risikobilde for 2014 ble lagt fem i Desember 2014. Her er konklusjonen at all trafikk til DAB nettet går på kun en infrastruktur. En feil i dette sentrale nettet er nok til å slå ut kriseberedskapen i Norge. FM nettet for lokalradio er ofte bygget ut utenom det sentrale nettet og er Norges eneste beredskapskanal hvis alt annet bryter sammen.”

Så vi har alltså fått veta att dels kan en utländsk sändare störa ut delar eller samtliga av NRK:s radiokanaler i ett område. Dessutom är det ett centraliserat nät vilket kan störas ut på nationell nivå och kommer leda till att krisberedskapen slås ut.

Ha en fortsatt trevlig helg och glöm inte lyssna på radio!