Sverige- ett land utan bankomater

BankomatBankomat AB:s uttagsautomater slogs ut under ett par timmar under eftermiddagen på grund av ett databasfel i företagets centrala IT-miljö. Men eftersom ingen idag använder kontanter, och kortterminalerna fortfarande fungerade så behöver vi som medborgare inte oroa oss, eller ha en säkerhetsbuffert med kontanter i madrassen… Eller?

Samtidigt har som mest 20 000 av Telias abonnenter haft problem med telefonin i Trollhättan med omnejd efter att en av företagets huvudstationer. En av konsekvenserna har varit att Trygghetslarmen inte fungerar. Enligt Peter Asp, informationschef i Trollhättan stad, tar det ett dygn innan de får meddelande om när ett trygghetslarm inte fungerar.

Först undrar jag varför man idag inte använder trygghetslarm där 3G/GSM används som backup om det fasta telefonnätet inte fungerar. Och nej, man bör inte enbart förlita sig på mobil teknik eftersom det fasta telefonnätet historiskt sett, fram till Telias pågående nedrustning med politikernas goda minne, varit stabilt. Fast idag har antagligen telefonväxlarna samma dåliga batteribackup som de mobila basstationerna.

För det andra kan man fråga sig varför man använder ett system där det tar ett dygn innan man märker att det är problem med trygghetslarmet. Det minsta man kan göra idag är väl ändå att använda något så primitivt som ping?

Har du drabbats? Skriv en kommentar!