Ansök till Grundläggande Militär Utbildning i dag!

Är du arbetssökande, har god grundfysik och är trött på att skickas till olika aktiviteter av Arbetsförmedlingen som inte leder till en anställning? Då kan jag rekommendera dig att söka till Försvarsmakten innan den 10:e februari. Det ger dig åtminstone en högre ersättning, om du saknar A-kassa, än aktivitetsstödet. Dessutom får du något att skriva på ditt CV och förhoppningsvis en anställning efter att du har genomgått GMU, vilket har ersatt den allmänna värnplikten.

Ansök i dag!

Är du varslad? Omförhandla dina avtal och spara tusenlappar

Bild på femhundra och hundra kronor
Foto: Riksbanken

Ett varsel behöver inte betyda att du, eller någon av dina arbetskamrater, kommer att förlora jobbet. Förhoppningsvis stannar det vid en varning och allt återgår till det normala. Men oavsett om du har varslats eller om du vet att företaget är inne i en svacka är det bra att se över sin privatekonomi.

Maxtaket i a-kassan ligger i dag på 14 960 kr, 680 kr per dag, före skatt. Jag vet att du i dag känner det så att du inte kommer att klara dig på den inkomsten. Men om du skulle göra det, vilka avtal skulle du förhandla ned och aktiviteter som du skulle prioritera bort?

Förhoppningsvis har du redan i dag en klar bild över din ekonomi, en tydlig budget där du skriver ned inkomster och utgifter och ser överskottet per månad. Om du inte har det är det läge att göra en direkt för att du ska få en överblick över vart pengarna går. För att kunna omförhandla avtal tar du fram dina fakturor och läser bindningstid och kostnader. Efter det går du till respektive bolags hemsida, eller ringer kundtjänsten, fråga om de har ett bra erbjudande till dig. Ett enkelt sätt för att minska sina elkostnader är att besöka elskling.se där du kan se det bästa erbjudandet och teckna ett nytt elavtal.

Innan du tecknar ett nytt avtal så ska du jämföra alla erbjudanden med ditt nuvarande avtal. Hur mycket kommer du att spara per år med det mest förmånliga erbjudandet du har fått? Genom att slå ut mellanskillnaden över 12 månader, eller hela din bindningstid, får du en större summa som du kan jämföra med din timlön. Hur många arbetstimmar har du sparat genom att omförhandla ett avtal?

Om du i dag skulle få veta att du blivit arbetslös och din nettoinkomst kommer att minska med 5-7000 kronor per månad, hur skulle du klara av det? Att under några få månader leva på sin ekonomiska buffert kan fungera, men det är inget alternativ på lång sikt. Om du redan i dag har gjort en plan över vad du kan skära ned på, omförhandlat avtal eller har koll på när bindningstiden för dina avtal går ut, som ett komplement till ditt matförråd och ekonomiska buffert är du bättre förberedd än de flesta.

Jag vet att du tänker ”det drabbar inte mig”, och att du tror att det kommer att lösa sig. Men sitt inte på ändan, börja redan i dag och skriv in i din kalender när bindningstiden för telefoni, bredband, tidningsprenumerationer och allt annat löper ut.

Ungdomsarbetslösheten leder till kompetensbrist i framtiden

Arbetsförmedlingen SverigeEn fjärdedel av alla i åldern 15-24 år varken arbetar eller studerar på heltid, det visar en undersökning som SCB har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Kartläggningen visar alltså att 26 procent, 320 000 ungdomar inte har en heltidstjänst eller utbildning. Var femte högskolestudent i Sverige har inte jobb ett år efter examen. Enligt Stefan Fölster kommer vi om tio till femton år ha stora kompetensluckor på en del områden.

Antalet arbetssökande under 25 år kommer att minska under nästa mandatperiod, inte nödvändigtvis beroende på ökad sysselsättning, utan helt enkelt för att den som är född 1993 då fyller 25 år och fasas ut ur ungdomsgarantin. Fölster framhåller att lägre ingångslöner, lärlingsutbildning, mer flexibelt anställningsskydd samt bättre arbetsförmedlingar. Jag kan hålla med om att vi måste reformera Arbetsförmedlingen, i dag skickar de folk i åtgärder till höger och vänster och ser till att den som är arbetssökande är tillräckligt aktiv för att få A-kassa eller aktivitetsstöd. Men frågan är om sänkta ingångslöner hjälper.

Regeringen Reinfeldt har infört åtgärder som gör att Arbetsförmedlingen (vi skattebetalare) får betala 80-85 procent av lönen, högst 890 kronor per arbetsdag. Många arbetsgivare frågar om den arbetslöse kan tänka sig att praktisera några månader i stället för provanställning. Det är inte lätt att konkurrera med gratis, fråga film- och skivindustrin.

Om arbetsgivarna vill hitta kompetent arbetskraft med arbetserfarenhet måste de i dag vända sig till utlandet, alternativt till Västtrafik, SL och taxibranschen. För 40- 50 och 60-talisterna var det inga problem att hitta arbete, arbetsgivarna anställde dig och du fick möjlighet att lära dig yrket av dem som arbetat där ett tag. Om jag var företagare och behövde anställa någon i dag, självklart skulle jag ta det billigare alternativet. Men det gör det också svårare för den som inte har rätt till nystartsjobb, anställningsstöd och också Fas3.

Som det ser ut i dag kommer vi få svårt att betala ut pensioner om vi inte får hit erfarenhet och kompetens från utlandet. Nu kommer säkerligen pensionsåldern att vara bortåt 80 år om fem decennier, så jag kommer troligtvis aldrig att gå i ålderspension, men många kommer fortfarande att pensioneras på grund av att de arbetat med ett fysiskt krävande arbete inom exempelvis byggsektorn, vården och industrin.

Som alltid kan du aldrig lita på att någon annan kommer att ge dig pengar. Du måste förstå att det är du som har ansvaret över ditt liv, trots att vi indoktrinerats av politikerna att tro att vi tillsammans är samhället och ska finansiera det. Sverige ser inte ut som på 70-talet, vi har färre industrier, mer ansträngd sjukvård och pensioner som brutto är lägre än nettolönen för den vanlige arbetaren.