Visste ni att 7 miljoner skyddsmasker har kasserats?

Skyddsmask 90
Foto: Jonas Ericsson / CC BY 3.0

Sedan ett par år tillbaka lagerhålls inte andningsskydd för civilbefolkningen, det lager på ca 7,3 miljoner gasmasker som tidigare funnits har kasserats, drygt hälften på grund av teknisk livslängd, de uppgavs vara för gamla. Man valde inte förnya lagret, dels på grund av att produktionen upphörde 1994, men också eftersom man för bara några år sedan ansåg att utrustningen var illa anpassad till hotbilden när artikeln skrevs 2008.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har idag inget uppdrag för att återanskaffa skyddsmasker och hänvisar den som är i behov av andningsskydd till privata återförsäljare. Har du ingen gasmask hemma så kommer du alltså inte att få någon tilldelad vid behov. Om myndigheten, eller snarare riksdag och regering, ett nytt uppdrag att köpa in andningsskydd för medborgare så kommer antagligen planering, upphandling och distribution till kommuner och/eller medborgare att ta ett bra tag.

Jag kan förstå att man kasserar de skyddsmasker som är för gamla. Däremot förstår jag inte varför Sverige idag inte ska lagerhålla en lämplig mängd så som andningsskydd, sjukvårdsmateriel och liknande. Att skylla på att det är svårt att distribuera maskerna till folket är ett logistiskt problem. Volvo lägger inte ner tillverkningen i Torslandaverken när truckförarna inte hinner leverera till bandet. De anställer fler truckförare, köper fler truckar och ser över arbetsfördelningen.

Jag tycker det är dags att Sverige åter får ett civilt försvar där man prioriterar skyddsrum, skyddsmasker sjukvårdsutrustning och svenskt kaffe.

Dela

1 svar på ”Visste ni att 7 miljoner skyddsmasker har kasserats?”

Lämna en kommentar