Vikten av kunskap och beredskap vid brand

BrandvarnareRadhusbranden i Lextorp vittnar om vikten av god beredskap och kunskap om hur man agerar när det brinner. Givetvis är det svårt att veta hur man agerar under en sådan situation, men ju bättre beredskap och övning man har, desto större är sannolikheten att man överlever och att övriga skador kan minimeras.

  • Alla hushåll ska idag ha minst en brandvarnare, som fungerar, per lägenhet och våningsplan.
  • Alla hushåll ska överväga att införskaffa minst en brandsläckare (6 kg pulver) och brandfilt.
  • Alla  ska ha grundläggande kunskap om hur man agerar vid, och minimerar konsekvenserna av, en brand.
  • Upprätta en lösning för att regelbundet säkerhetskopiera dokument och foton både i hemmet och off-site.
  • Placera din Bug-out-Bag på en lättillgängligt plats för att enkelt kunna evakuera hemmet vid behov.
Dela

1 svar på ”Vikten av kunskap och beredskap vid brand”

Lämna en kommentar