1700 tåg riskerar körförbud när operatörer höjer signalstyrkan

SJ Regionaltåg
Foto: Caroline Ferdinandsson

Trafikverket beslutade igår att endast tåg med skyddsåtgärder för GSM-R, vilket är järnvägens mobiltelefoni, kommer att få trafikera den svenska järnvägen från 1 juli i år eftersom den publika, allmänna, mobiltrafiken att störa ut kommunikation mellan förare och tågledning.

Post- och Telestyrelsen har givit mobiloperatörerna tillåtelse att från den 1 juli 2015 öka effekten på mobilnätet i närheten av järnvägsspåren. Självklart blir det positivt för alla som bor nära järnvägen, men man menar från Trafikverkets sida att det riskerar att störa ut kommunikationen eftersom mobilnätens frekvens är närliggande GSM-R, som trafikledningscentralerna använder för att kommunicera med tågen.

Enligt Branschföreningen Tågoperatörerna (PDF) så kan man installera skyddsfilter ombord på tågen, vilket dock inte tillåts av gällande EU-lagstiftning. Reglerna kommer dock att ändras, men först den 1 juli, samma dag som mobiloperatörerna får höja signalstyrkan. Ställer Sverige krav på skydd i dagsläget räknas det som nationellt särkrav, vilket är förbjudet enligt EU-rätten.

Den 17 februari i år offentliggjorde Trafikverket vilka krav som kommer att gälla, vilket fastställdes igår den 20 mars. Tågtrafiken måste alltså följa de regler som myndigheterna fattar, men det är lite kort varsel, trots upprepade frågor under de senaste åren. Tågoperatörerna menar att de inte kan säkerställa att filtren fungerar innan de gjort vissa fälttester, men man ska under våren tillsammans med mobiloperatörerna testa skyddsfiltren tillsammans.

Det tar 12-18 månader att upphandla och utrusta hela tågflottan med filter enligt den lösning som Trafikverket rekommenderar. Men först måste man genomföra fälttester, fastställande av tekniska specifikationer och investeringsbeslut. Det krävs upp till fyra filter, stora som en mikrovågsugn, per fordon och man måste följa en särskild rutin från både konstruktion till montage. Dessutom är det brist på utbildad personal som kan montera de drygt 3000 filter som ska installeras på 1700 fordon.

Man menar att det behövs en realistisk tidsplan, och att man måste skjuta på den kommande höjningen av signalstyrkan i de nya basstationerna genom att förlänga restriktionerna från 2011 så att de får tid att funktionstesta och installera filtrena i tågen. Man vill också att staten ska stå för kostnaderna för skydd av GSM-R. Det kommer uppskattningsvis att kosta omkring 150-300 miljoner kronor att installera skydd, vilket kan leda till högre priser för biljetter och godstransporter.

Konsekvenserna kan alltså bli att de tåg som saknar skydd inte har tillstånd att trafikera den svenska järnvägen.