Jag har sett Stanford Prison Experiment (2015)

Picture of Stanford Prison Experiment Philip Zimbardo
Foto: Jdec / CC BY SA

Stanford Prison experiment utfördes i augusti 1971, på Stanford University, i Kalifornien. Det var ett socialpsykologiskt experiment där en grupp forskare, ledda av Dr. Philip Zimbardo och finansierade av den amerikanska försvarsmakten där man under två veckor skulle studera hur människan agerade i fångenskap. Deltagarna som frivilligt anmält sig delades slumpmässigt upp i kriminalvårdare, Correctional Officers, och fångar. Man tvingades avsluta experimentet efter endast sex dagar.

Det finns ett par filmer inspirerade av experimentet, Das Experiment från 2001, och The Experiment från 2010. I juli 2015 kom filmen The Stanford Prison Experiment i denna film får vi följa Dr. Philip Zimbardo, spelad av Billy Crudup, fångar och kriminalvårdare i en autentisk miljö.

Sociala experiment är intressanta. Förhoppningsvis känner ni som läser bloggen också till The Third Wave, från Cubberley High School i Palo Alto, Kalifornien år 1967. Syftet var att demonstrera hur en fascistisk rörelse kan uppstå. Experimentet ligger b.la. till grund för den tyska filmen Die Welle från 2008.

På tal om sociala experiment. Inom prepperrörelsen nämns ofta variationer av citatet ”Civilization is only three meals away from anarchy.” Vem som ursprungligen myntat citatet kan ni gärna berätta om i kommentarerna. Igår var Black Friday, en ny företeelse i Sverige hämtad från Amerika. Som Centrifugen skriver på Twitter har vi nu ett mått på vad som står mellan ordning och kaos.