18 000 industrianställda kan förlora jobbet

Arbetsförmedlingen SverigeI går kom beskedet, Volvo Lastvagnar i Göteborg kommer att återgå till den gamla takten, att bygga 75 lastbilar om dagen. Det har bara gått några veckor sedan kvällsskiftet startade; men nu kommer omkring 260 Adecco-anställda att tvingas lämna Tuvefabriken innan årsskiftet. Också Volvo Powertrain i Köping och hyttfabriken i Umeå drar ned på personal. 76 bemanningsanställda har varslats i Köping och ett 90-tal personer, utöver 58 medarbetare som redan lämnat fabriken, i Umeå.

Enligt Teknikföretagen kan så många som 18 000 anställda sägas upp under 2012-2013 i teknik- och industriföretag till följd av en sämre konjunkturutveckling vilket medför en minskad efterfrågan och produktion. Anders Rune, Teknikföretagens chefsekonom, säger också att det är en utdragen lågkonjunktur och att vi ännu inte har nått botten.

Glöm inte att minska dina utgifter. Det är bättre att ha pengar över i dag än att få en lägre inkomst i morgon och brev adresserade från Kronofogden.

Källor: Teknikföretagen, GP, SVT, Norran, bblat