Domedagen och preppers i Kobra

Kobra Domedagen 2012I går sändes säsongens första avsnitt av Kobra. Det handlade om domedagen, mayakalendern och kärnvapenkrig. För er som såg det och kom i kontakt med ord som prepper och survivalism för första gången ska jag berätta för er vad det handlar om. Läs gärna fler inlägg på bloggen, Twitter och på Facebook.

Under våren sände National Geographics serien Redo för domedagen (Doomsday Preppers) i USA. Av de medverkande och av communityn har den kritiserats hårt för att ha förmedlat en felaktig bild av prepperrörelsen, de inblandade fick bland annat välja en anledning till varför de har mat, vatten och vapen i hemmet.

Prepping handlar inte i första hand om att förbereda sig inför ett polskifte där nord- och sydpolen byter plats, eller en total systemkollaps som skickar oss tillbaka till stenåldern. Att vara survivalist handlar om att ha kunskap och förutsättningar för att ta sig igenom olika former av katastrofer, vilket också innebär arbetslöshet, benbrott och snöstorm. Om du följer Civilförsvarsförbundets rekommendationer med minst en veckas mat- och vattenförråd har du möjlighet att äta, trots att du har gipsat ena benet och inte kan ta dig till affären på egen hand.

Enligt Svante Werger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har Sverige ingen handlingsplan inför domedagen. Han säger samtidigt att de får använda sig av de resurser och den expertis som finns för att klargöra om hotet är allvarligt eller inte. Jag är mer intresserad av hur de kan samordna sina insatser om GSM- och 3g-nätet slås ut till följd av ett längre strömavbrott och de ansvariga ute i kommunerna inte går att nå eftersom de inte tagit någon beredskapsövning seriöst.

Som jag förstår det kommer Kobra att fortsätta sitt äventyr i nästa avsnitt, där de också kommer att prata om domedagens verkliga profitörer, kultursektorn.