Kan du följa en instruktion?

Kollegieblock… heter ett klassiskt dokument som alla barn borde få i grundskolan. Alla behöver vi ibland lite hjälp på traven, vi kan inte ha all världens kunskap lagrad i huvudet. Och ibland glömmer vi bort hälften av det vi kan.

Även om Sverige är ett av världens mest jämställda länder, åtminstone brukar an säga det, är det få kvinnor som har kunskap om hur man byter olja, tändstift och bromsar. Det är faktiskt så illa att det är få ungdomar, och vuxna, som har kvar den kunskapen. Mycket av den kunskap dina mor- och farföräldrar satt på har inte förts över till dina föräldrar. Och vad de har sagt och försökt lära dig har inte du lyssnat på.

Att dokumentera sin kunskap och omvandla den till enkla instruktioner gör att hela familjen också kan utföra uppgifterna om du av någon anledning inte är tillgänglig. Hur stor nytta har du av din motorsåg om du själv ligger under trädet?

Instruktioner bör brytas ned i både övergripande och mer ingående beskrivning av arbetsmomenten. Det bör finnas olika versioner av instruktionerna, både en videoinspelning, men också, minst en, en analog papperskopia med tydliga bilder och text som beskriver verktyg och tillvägagångssätt för varje moment.

Se också till att alla i familjen har tillgång till materialet, och att det är sorterat på ett logiskt sätt i pärmen. Nu är det bara att sätta igång, fyll den med instruktioner om hur man byter en säkring, tvättar underkläder eller byter bromsbackar. Eller varför inte också göra databasen digital så alla kan bidra med sin kunskap, och skriva ut arbetsinstruktioner?