Örebro har ingen krisberedskap

Bild på tandborste i mugg

Foto Jhoc, Creative Commons

Som upplyst prepper är det intressant att läsa hur Örebro kommun hanterar den aktuella vattensituationen som råder på grund av en avloppsläcka. Av  artiklarna i Nerikes Allehanda att döma verkar beredskapen vara mindre god hos både kommunen och invånarna som bor där. Frågan som jag ställer mig är hur dåligt informerade svenskarna är om sin krisbereskap, eller snarare avsaknaden av sådan.

Skolorna i Örebro gick igår ut med informationen att det är föräldrarnas ansvar att barnen har med sig dricksvatten, något som kommenterades av bloggrannen Cornucopia?. Man har dessutom tagit beslutet att i nuläget inte ställa ut tankbilar eftersom det, enligt kommunens säkerhetschef, inte finns något behov.

För er som läser artiklarna på Nerikes Allehanda, glöm inte bort att läsa kommentarerna.

Grundregel: Lämna aldrig ut känsliga kortuppgifter

”Är hon dum i huvudet?” Det var min reaktion när jag igår hörde på nyheterna om en tjej som efter att hon loggat ut från en internetbank hade ombetts att göra en marknadsundersökning där hon gladeligen skrev in sina kreditkortsuppgifter.

Har svenska folket verkligen så dålig koll på avtal och sin ekonomi att de skriver in sina uppgifter på första bästa sida och sedan sitter med ett abonnemang på flera hundra kronor i månaden? Jag kan förstå att dementa börjar abonnera på strumpor, men är man 25 år gammal och studerande borde man väl förstå bättre?

Internetkonsumtion på dagisnivå:

1. Lämna aldrig ut känsliga kortuppgifter på en sida utan SSL-kryptering (https).
2. Lämna aldrig ut känsliga kortuppgifter på oseriösa sidor som du aldrig hört om.
3. Lämna aldrig ut känsliga kortuppgifter innan du läst de villkor och avtal du accepterar.
4. Lämna aldrig ut känsliga kortuppgifter om du inte känner till dina rättigheter.

Operationssekretess (OPSEC)

Silence Means Security

Foto: Källa

Operationssekretess betyder att man inte ska diskutera färdvägar, datum, platser eller annan information som kan gynna en potentiell fiende. Det är klokt att bara uppge de uppgifter som är nödvändiga för att minimera eventuella skadepåverkningar om något inte går enligt planen.

OPSEC är verksamhet för att systematiskt och metodiskt vidta åtgärder för att undanhålla egen kritisk information för en motståndare eller annan aktör i syfte att bibehålla egen handlingsfrihet.
Försvarsmaktens Handbok Informationsoperationer

Många inom survivaliströrelsen är rädda att bli avslöjade, uthängda och utmålade som knäppgökar – Doomsday Preppers – med ett förråd av konserver som kommer att fly till sin bunker när zombieapokalypsen har brutit ut.

Många ser framför sig hur plundrare aktivt registrerar och markerar ut hus på en stor väggkarta i syfte att samla in konservburkar och utrustning vid en kritisk händelse. Om det ligger någon sanning i ovanstående beskrivna rädsla är svårt att säga. Om någon skulle registrera oss är det förmodligen våra myndigheter som med hjälp av att samköra register kan lokalisera och konfiskera skafferiet vid en katastrof i syfte att dämpa en eventuell hungersnöd som uppkommit på grund av bristen på en individuell och nationell livsmedelsberedskap.

Det är den svagaste länken i kedjan som kommer att brista

Även om du som individ har vidtagit åtgärder och inte diskuterar din fulla beredskap kommer troligtvis din partner eller dina barn att, förhoppningsvis oavsiktligt, avslöja mer information för utomstående än vad som är nödvändigt.
Givetvis är det bra att öka medvetenheten bland allmänheten om vår bristande gemensamma beredskap och vikten av en egen, individuell beredskap, på familjenivå; men det betyder inte att man ska spela med öppna kort.

Tillsammans är vi starka!

Tyvärr blir en av följderna med operationssekretess att vi blir sluta och riskerar missa tillfällen och möten som kan vara till vår fördel. Både tillfällen där vi kan sprida informationen vidare, men också möten med människor vi kan nätverka med för att dela våra upplevelser och utvecklas som människor och som rörelse.

Och glöm inte, vi är alltid starkare tillsammans och den enes styrka kompletterar den andres svaghet. Det finns en trygghet att veta att någon står bakom och är beredd att gripa in och ge en hjälpande hand.

Mobiltelefonin utslagen efter nattens storm

I dag kan vi läsa i tidningen om det strömavbrott som drabbat norra Sverige till följd av nattens storm. Tiotusentals elkunder är drabbade, fast- och mobiltelefoni är utslagen.

Strömavbrottet är givetvis ingenting mot den katastrof som har drabbat Filippinerna den gångna veckan, och jag hoppas att de får den hjälp som krävs för att åter bygga upp landet, även om livet aldrig blir som för för den som drabbats, och kanske förlorat en, eller flera, familjemedlemmar.

Till skillnad mot länderna i Asien, och Nordamerika, har vi inte lika stor erfarenhet av omfattande katastrofer. De har en bättre organisation med beredskap och kunskap om vad som kan ske, och hur man går tillväga för att på ett effektivt sätt fördela resurser till dem som behöver, även om det inte alltid räcker.

Om vi riktar fokus mot Sverige så tror jag, tyvärr, att vi saknar den beredskap och struktur som krävs, framför allt på individnivå där det största ansvaret ligger.  Sedan tycker jag att kravet på redundansen i vår infrastruktur borde höjas, den har blivit allt sämre de senaste decennierna och ansvaret ligger i dag på entreprenörer som i stället för att prioritera driftsäkerhet och förebygga avbrott avhjälper problemen när de uppstår.

Vi har batteribackup på stationerna men nu har batterierna börjat att ta slut efter natten. Vi försöker lösa det provisoriskt med dieselelverk eller permanent genom att kraftleverantörerna löser problemet, säger Anders Gustavsson på Telia.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta blogginlägg och följ gärna Swedish Prepper på Facebook.

National Geographic – American Blackout

American Blackout on National GeographicI dag har jag sett National Geographics American Blackout som presenterar en skrämmande bild av ett strömlöst USA. I den 1,5 timmar långa videon får man följa ett antal karaktärer och deras upplevelser och konsekvenserna vad som händer när strömmen slås ut.

Några av karaktärerna fastnar i en hiss där de blir sittande, utan möjlighet att ta sig ut genom dörrarna. Det är ett scenario som jag tror att få tänker på, trots att många har fastnat en hiss. Det finns många hissar i Sverige och ännu fler i USA.

Som prepper vet jag att distributionen av b.la. mat, mediciner och nödvändiga kemikalier till vattenreningsverk är beroende av lastbilar. Det är inte bara lastbilar som sköter logistiken, utan också tåg, flyg och fraktfartyg. Vår infrastruktur är beroende av el och fossilt bränsle som bensin och diesel.

Ensam är stark, eller är vi tillsammans starkare? En familj i American Blackout lämnar staden och beger sig till sin Bug-Out-Location, där deras granne ber om vatten och mat, vilket de vägrar ge honom. Många preppers pratar om att det är bättre att lämna staden, men det är svårt att skydda sina intressen om man är utnumrerad.

I Sverige har vi en relativt god vattenförsörjning, även om distributionen slås ut och våra vattenkranar slutar fungera är det många som har brunnar och det finns ett stort antal sjöar ute i tassemarkerna men också i stadsmiljö. Det är svårt att föreställa sig att vatten och mat kan vara värt flera hundra kronor, eller till och med någon annans liv.