Dokumentären Bieffekten på Sveriges Television

Bild på traktor
Foto:
Martin Abegglen
/ CC BY-SA

Igår sändes Bieffekten på SVT. Dokumentären inleds i USA där man har börjat att inseminera bin med modifierade gener för att de ska bli resistenta mot Varroakvalstret som parasiterar på honungsbina i en del stater.

Utan humlor och bin skulle en stor del av vår livsmedelsproduktion vara omöjlig. Dessa pollenrallare skapar förutsättningar för allt levande. Runt om i världen växer nu oron för att naturliga pollinerare håller på att dö ut och ersättas av snabbproducerade bin och humlor i stora fabriker. Vi står inför ett hot vilka konsekvenser vi inte kan föreställa oss, en tyst miljökatastrof.

Som tittare får man lära sig att det har skapats en hel industri som handlar om att föda upp humlor, distribuera dem till delar av världen för att de ska pollinera våra grönsaker. Efter omkring sex veckor är de värdelösa och man slänger humlorna. Man importerar också humlor till Sverige, vad får det för konsekvenser för jordbruket och de inhemska arterna?

Dokumentären är sevärd och finns att se på SVT Play fram till den 28 juni.