National Preparedness Month 2013

Att september officiellt är National Preparedness Month i USA tror jag nog att de allra flesta svenskar har missat. Men det är bra att man från officiellt håll uppmärksammar vikten av en egen hemberedskap, något över 85 procent av alla svenska hushåll saknar. Jag anser att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap borde göra mer för att upplysa oss svenskar om vikten av en egen beredskap, kanske genom att ta efter amerikanerna, både genom en egen månad, men också genom en mer riktad TV-reklam.

Några som har ett hemförråd är familjen Hammargård i Nacka som uppmärksammades av Svenska Dagbladet tidigare i år. Ulrika Hammargård arbetar på Civilförsvarsförbundet, en firvilligorganisation med uppgift att informera och utbilda allmänheten om denna typ av frågor.

Är en officiell månad, som september, rätt väg att gå för att nå ut med information till allmänheten och arbetar du aktivt för att informera familj och vänner om vikten av hemberedskap? Skriv gärna en kommentar, antingen här eller på Facebook eller Twitter