En prepper lär av historien

Bild på minnesmärke den stora depressionenDe senaste 100 åren har vi varit med om två världskrig, naturkatastrofer, atombomber, svält och ekonomiska kriser, som ännu inte har nått sin kulmen. Om du är en av dem som avfärdar survivaliströrelsen som trams, att jorden inte kommer gå under i december, polerna inte kommer att skifta plats och zombieapokalypsen är science-fiction, då har du inte förstått vad prepping går ut på.

Att vara prepper betyder att man förbereder sig inför oförutsedda händelser. Punktering, arbetslöshet och sjukdom kan vara en katastrof för den enskilde individen och dennes familj och mer troligt än en total systemkollaps som tar oss tillbaka till stenåldern.

När den Europeiska Unionen fanns det ett fredstänk, vi hade varit med om två världskrig och det skulle aldrig mer få ske. I dag har några av medlemsländerna stora ekonomiska svårigheter, nästan en femtedel av den arbetsföra befolkningen är arbetslös i Grekland samtidigt som den offentliga sektorn bantas ned för att statens utgifter ska minska.

Om du inte arbetar har du ingen inkomst och får förlita sig på samhället, att staten ger dig pengar tills du blir anställd. Men vad händer om staten inte har några pengar, lever på lånat kapital och löner, pensioner och socialbidrag sänks för att klara utgifterna? Många tvingas vända sig till kyrkan och andra välgörenhetsorganisationer för att få mat i magen. Över 46 miljoner amerikaner äter på statens bekostnad; vad händer om den ekonomiska situationen i USA förvärras, kommer den som i dag får matkuponger att gå hungrig?

Det är inte ens gått 70 år sedan vi senast hade ransonering av mat i Sverige. I dag är mycket av vår kost importerad från andra länder, det förs ett krig mot svenska bönder och sommarens regn, torkan i södra USA och en del av maten hälls i tanken istället för våra magar. Det finns inga beredskapslager i Sverige, det är ditt ansvar, också om tillgången på mat skulle försämras.

Prepping handlar inte bara om att ha ett stort matlager, överlevnadsutrustning och kunskap; utan också om ett bättre liv utan stress för framtiden, oro för ekonomin och hur man ska ha råd att äta mat om man förlorat arbetet eller blivit sjuk och Försäkringskassan strular.

A government big enough to give you everything you want is a government big enough to take from you everything you have.” Gerald Ford, president i USA mellan åren 1974-1977.

Foto: food lines av woodleywonderworks CC (by)