Prepping handlar om att förstå grundproblemet

FrågeteckenAtt definiera sig som prepper handlar inte bara om tävlingen flest prylar innan domedagen vinner.  En neosurvivalist har lyckats med konsten att sätta ord på ett, eller flera, grundproblem med dagens samhälle. Nu kommer du säkert att tänka på en miljöpartist som pratar om konsumtionshets, tillväxt och utarmning av jordens resurser, men det är inte alls det jag menar.

Inom, framför allt, tillverkande industri är det vanligt att man genomför en rotorsaksanalys (Root cause analysis). En vanlig rotfelsanalys är 5 x Varför?. Metoden bygger på att fem gånger fråga efter orsaken till att ett problem har uppstått för att komma åt och lösa roten till problemet och därför förhindra att det uppstår igen. Många känner igen uttrycket ”släcka bränder”, att hela tiden lösa symptomet eftersom samma problem återkommer på samma eller liknande sätt.

Som individ kan det givetvis vara svårt att lösa eller ens påverka problem. Du kan till exempel inte påverka järnvägsunderhållet speciellt mycket. Däremot kan du förstå orsaken till varför du måste ta med dig en Get Home Bag när du åker X2000.

Du kan alltså använda metoden dels för att åtgärda problemet, vilket är huvudsyftet och förstahandsvalet, men också för att förstå hur du ska hantera eventuella konsekvenser som felet medför eftersom du förstår grunden till problemet.

Om du inte kan åtgärda rotfelet bör du antagligen också genomföra någon form av risk- och konsekvensanalys.

Två av tre svenskar klarar inte en kortare kris

Att svenskarnas individuella krisberedskap skulle vara god är snarare ett skämt, än en lögn. Enligt en undersökning av Infratek i en Sifo-undersökning svarade 63 procent att de inte är förberedda vid en katastrof. Samtidigt uppgav 27 procent att de skulle klara sig högst en vecka på de förnödenheter som man har hemma.

Störst oro för en katastrof finns på Gotland, Öland och Småland. Där 49 procent tror på en kommande katastrof.

Om något inträffar så att du måste klara dig enbart på det som finns hemma, hur länge skulle du klara dig?

  • 3-6 dagar: 31 procent
  • 1 vecka: 27 procent
  • 2 veckor: 16 procent
  • 1-2 dagar: 8 procent
  • En månad: 7 procent
  • 3 veckor: 5 procent

För mig låter ovanstående svar väldigt osannolika, framför allt de som anser sig klara en kris i två veckor. Antingen har de missbedömt situationen, eller så bor de i Norrland där de under vinterhalvåret kan hålla köttet från älgjakten kallt utomhus, smälta snö och värma sig med vedkaminen.

En veckas beredskap handlar inte om att du som individ och familjeförsörjare kan ge dina barn mat och vatten dagen efter veckans storhandling på ICA. Det handlar om att när veckans ranson är slut, då ska familjen fortfarande kunna äta nästkommande 7 dagar utan problem.

Många tror jag har underskattat behovet av vatten, 3 liter per person och dag i enbart dricksvatten. I Sverige är det nu också vinter. Det betyder att om strömmen slås ut kommer det att bli kallt. Har du ingen kamin eller alternativ uppvärmning så ska du inte använda en engångsgrill för att värma bostaden när det är 5 grader inomhus.

Det är viktigt med ett matförråd, vattenförråd och värme för att klara sig under 72 timmar.

Källa: Aftonbladet/TT (Läs högermarginalen med frågorna)

MSB måste spara miljoner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskapAtt Sveriges nationella försvarsförmåga är en ekonomisk fråga förstår de flesta som har lite hum om verkligheten. Därför har politikerna det senaste året pratat om vikten av att stärka vår försvarsförmåga. Mycket på grund av valåret 2014, men också till följd av en mer orolig omvärld och att främmande makt vid upprepade tillfällen kränkt rikets gränser.

Många vet att den satsning som alliansen presenterade för framtiden inte skyddar oss i närtid. Försvarsberedningens förslag är inte heller det tillräckligt på grund av utvecklingen i östersjöområdet.
Samtidigt kan vi läsa att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått minskade anslag under 2015 och 2016 vilket får konsekvensen att de nu valt att sjösätta en snabbutredning om myndigheten kan klara sig med endast en utbildningsort, istället för nuvarande två.

Enligt allehanda.se har pengarna omfördelats till bland andra Kustbevakningen och Försvarsmakten. Det är jättebra om de får ökade anslag. Men det ska inte vara på bekostnad av MSB. Sverige behöver en god beredskap på alla plan. Också för de områden som MSB ska hantera. Frågan är vad beslutet blir och vad för konsekvenser det på sikt får för vår beredskap och kompetens inom området.

Varför saknar du beredskap för 72 timmar?

FrågeteckenAlla som följt bloggen en period vet att man som individ, och familj, själv måste ha en viss beredskap. Lyssna på Verklighetens Prepper från förra veckan om ni inte redan gjort det.

Samtidigt finns det läsare, och andra som ännu inte har hittat hit, som inte alls har den beredskap som myndigheterna förväntar sig att vi har. Antingen sätter de fortfarande sin tilltro till andra delar av samhället, som staten, eller så kanske de saknar ekonomiska medel för att bygga upp en buffert och ett mindre matförråd.

Därför är jag som bloggare, och prepper, intresserad av att höra din historia om varför du valt att inte preppa. Skriv en kommentar här, via sociala medier eller skicka ett mejl.

Har ni förresten märkt att sidan har flyttat? Uppdatera era bokmärken!

Beredskapsskäl talar för att vi måste ha kvar ett robust FM-nät

Transistorradio Batteri

Public Domain

Nu är jag en lekman i ämnet DAB-radio, men är av princip starkt kritisk mot nedsläckningen av det svenska FM-nätet. Främst på grund av att vår information vid kriser kommer bli starkt lidande då det är fler idag som äger en FM-mottagare än en DAB-radio. Troligtvis kommer det även förbli så inom 10 år. Om man inte slänger ut radion helt.

Idag kom jag över ett inlägg med namnet ”DAB-radiosatsning försämrar norsk krisberedskap” där man kan läsa ett antal länkade remissyttranden till varför man inte bör släcka ned FM-nätet i Norge. Bland andra är det det svenska Publice Servicerådet. (Länk till remissvar)

”Beredskapsskäl talar för att vi måste ha kvar ett robust FM-nät som kan distribuera public servicekanalerna, inte minst trafikinformation även via lokalradio.”

De skriver också att

”… Det finns sådeles risk att en utlänsk sändare kan slå ut samtliga NRK:s radiokanaler i ett område som exempelvis Stor-Oslo.”

IKT-Norge är även de skeptiska till att FM-nätet släcks. De lyfter också upp frågan om att utländska fordon inte kommer att kunna bli varande via radio då allt för få bilar, både norska och utländska, idag har DAB-radio. (Länk till remissvar)

Följande citat är dock värst

”Nasjonalt risikobilde for 2014 ble lagt fem i Desember 2014. Her er konklusjonen at all trafikk til DAB nettet går på kun en infrastruktur. En feil i dette sentrale nettet er nok til å slå ut kriseberedskapen i Norge. FM nettet for lokalradio er ofte bygget ut utenom det sentrale nettet og er Norges eneste beredskapskanal hvis alt annet bryter sammen.”

Så vi har alltså fått veta att dels kan en utländsk sändare störa ut delar eller samtliga av NRK:s radiokanaler i ett område. Dessutom är det ett centraliserat nät vilket kan störas ut på nationell nivå och kommer leda till att krisberedskapen slås ut.

Ha en fortsatt trevlig helg och glöm inte lyssna på radio!