Information om krisberedskap svår att hitta

Med anledning av situationen i Malmö med översvämning och strömavbrott uppmärksammade Beredd.se att många av kommunerna döljer information om krisberedskap, och att den oftast ligger under kommun & politik. Krisinformation.se ansåg därför att Beredd.se borde kontakta kommunen för att påpeka detta.

Borde inte Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ställa krav på att information om respektive kommunis beredskap ska vara lätt för medborgarna att hitta? Via sociala medier ser jag idag hur folk är chockade, undrar vad de ska göra och kritiserar vår (avvecklade) beredskap.

Efter att ha fått en bruten länk från Malmö stad lyckades jag lokalisera deras beredskapsinformation till följande plats på deras hemsida.

malmo.se / Kommun & politik / Så arbetar vi med… / Kris & säkerhet / Malmös krisberedskap

Hade du hittat den informationen via deras hemsida?
Hur hittar jag förresten telefonnummer vid ett strömavbrott eller då kommunens hemsida är offline?

Dela

Lämna en kommentar