Befolkningstillväxt på Gotland om 9 månader?

På självaste alla hjärtans dag så drabbades 40 000 av GEAB:s abonnenter av ett strömavbrott på hela Gotland. Det är inte första gången ön drabbats av omfattande strömavbrott, och inte den sista heller. Ett av de största problemen var att Systembolaget var stängt under lördagseftermiddagen till följd av strömavbrottet.

Som väntat rapporterades det att både Sveriges Radio och Visby Lasarett gick på reservkraft, och att Telia hade lite störningar till följd av strömavbrottet, men att alla telestationer för fast telefoni och mobilmaster för GSM är utrustade med reservkraft.

Källor: SvD, Hela Gotland, Sveriges Radio

Norrländsk media lyfter upp krisberedskap på dagordningen

Tomma butikshyllor 2012

Foto: Joe Loong

Plötsligt händer det. Den senaste veckan har det publicerats artiklar och TV-inslag om vår beredskap och brist på självförsörjning. Det är i Norrland man bör bo om man vill ha kunskap och information om krisberedskap och prepping.

I veckan debatterades vår vår matvaruförsörjning i Umeå på initiativ av LRF och Civilförsvarsförbundet. Det blev ett inslag i Västerbottensnytt. Samtidigt har Ländstidningen (LTZ) publicerat en rad artiklar där man b.la informerar att Strömsunds kommun anordnar ”prepper”-utbildning, meddelar att boende i Blåsjön har tagit beredskapen i egna händer, de litar inte på samhällets hjälp. Tidningens nyhetschef, Alexandra Westerlund Karlsson fick också hon en genomgång av studenter från risk- och krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet.

Det är inte så att vi köper två elverk, och en massa dieselbränsle för skojs skull. Efter stormen har vi investerat 30 000 kronor för om det skulle bli kris. Att vi måste göra det år 2014 känns helt horribelt, säger Inger Långström.

Men som jag skrev igår så ser det inte så bra ut i resten av landet. Tyvärr. Men jag hoppas att trenden vänder

Beredskapssamordnare tror inte på svensk krisberedskap

Nationellt centrum för krishanteringsstudier, Crismart, vid Försvarshögskolan har på uppdrag av MSB genomfört en undersökning där samtliga beredskapsdirektörer, samordrare eller motsvarande i landets länsstyrelser, kommuner och landsting fått svara på ett antal frågor. Resultatet är, inte helt oväntat från min sida, väldigt negativt.

En övervägande majoritet är överens om att varje hushåll ska ha förmågan att själva klara sig 1-2 dygn vid en kris. Det handlar alltså om grundläggande saker som vatten, mat, värme och information. Men Stefan Anering, enhetschef vid MSB, säger till TT att beredskapen hos allmänheten är dålig när det gäller förberedelser inför en kris.

Efter att ha läst enkäten och svaren funderar jag lite på hur en del har röstat. De allra flesta har bra åsikter, men en del är naiva och andra verkar vara helt inkompetenta. Vad tror ni till exempel om nedanstående citat som är hämtat ur texten?

”En beredskapssamordnare skriver att kommunen har diskuterat frågan men att det kan uppfattas som provocerande att informera om enskildas ansvar via kommunens informationskanaler.” Sid. 29.

Enligt texten anser 70 procent att hushållet, förutom att kunna täcka de grundläggande behov som finns, också ska ha en evakueringsplan och en packad väska. Jag håller med. Framför allt det förstnämnda om man förstår att en kris, som exempelvis skogsbranden i Västmanland, kan hota hem och liv.

Över 90 procent säger också att man ska dela med sig av sina resurser till familj, vänner och grannar. Jag förstår fortfarande inte hur det ska gå till om man själv inte har förmågan att klara sig själv. Det är dessutom väldigt få av mina grannar som jag över huvud taget har någon kontakt med idag. Bor man på landet så har man givetvis bättre kunskap till följd av tidigare strömavbrott på grund av att landsbygden är mer störningskänslig vid naturkatastrofer som stormar.

”Vid storskaliga kriser kommer offentliga aktörer inte ha möjlighet att ge brett stöd ens efter tre dygn. Då blir det ännu viktigare att enskilda stödjer varandra i grannskapet.” Sid 39.

Många som svarat menar att information är viktigt, likaså utbildning, eftersom det finns stora kunskapsskillnader mellan olika generationer. Man menar att den som genomgått värnplikt har mer kunskaper som bedöms som värdefulla vid civila kriser som elavbrott. Något som yngre idag saknar.

Jag har flera gånger lyft fram att man måste börja med utbildning i grundskolan. Vilket en utredning av Stefan Ryding Berg också föreslår med ämnet totalförsvarskunskap, med begrepp som säkerhetspolitik och militärt- och civilt försvar ska ingå.

Få tror dock att den som tidigare varit med om en kris har bättre förutsättningar för att hantera framtida kriser. Jag kan hålla med om att vi tenderar glömma en del som hänt, men samtidigt tror jag att den som har erfarenhet från balkankriget eller växte upp under 30- och 40-talet har mer kunskap än varje 80- och 90-talist.

Ladda ner: Enskildas ansvar och agerande vid kriser (PDF)

Tog snabblån för att köpa blöjor

För den som lever över sina tillgångar kan ett sms-lån vara frestande. En del motstår inte frestelsen, och läser inte heller det finstilta, när de väljer att ta ett snabblån med en ockerränta.

Idag läste jag om Annamarielle som i stället för att berätta för sin familj att hon var i behov av pengar för att köpa mat och blöjor valde att ta ett snabblån, som sedan betalades av med hjälp av ännu ett lån. När det går så långt som till inkasso, kronofogden och att elen stängs av så visar det att man haft ett mindre gott omdöme.

Givetvis kan man tycka att politikerna måste sätta stopp för snabblån. Samtidigt är det ditt ansvar som vuxen att ta ansvar för din ekonomi, ditt liv och att fatta rätt beslut. Om du saknar ekonomiska medel för en kort tid är det viktigt att du inte döljer det för dina nära, utan faktiskt talar om för dem att du behöver pengar fram till nästa lön eller csn-utbetalning.

Därför är det viktigt med både matbuffert, kontantbuffert och ett sparkonto!

Vidare måste du också se över och anpassa dina utgifter i förhållande till din inkomst. Försök att omförhandla abonnemang, överväg att byta leverantör och säga upp tjänster som är för dyra eller används sällan.

Vilka länkar ska finnas på resurs-sidan?

Nu i helgen påbörjade jag ett projekt att sammanställa en rad olika resurser på en gemensam sida här på bloggen. För tillfället ligger det en rad olika länkar till myndigheters och organisationers officiella webbplatser samt viktiga telefonnummer och dokument som kan vara bra att ha.

Syftet med att samla alla resurser på en sida är att ge dig som är nyfiken och intresserad av krisberedskap, eller vill utveckla din nuvarande förmåga eller kanske är i behov av att göra research för en kommande bok eller tidningsartikel enkelt ska kunna ta del av allt publicerat material som finns kring ämnet.

Även om det inte är en Wikisida skulle jag gärna vilja att du som läser bloggen är delaktig med att skapa ovan nämnda sida för att vi tillsammans ska kunna täcka in så många områden som möjligt. Om du kan skriva ett, eller flera, tips i kommentarerna så vore det jättebra. Därefter kontrollerar jag innehållet och sorterar fram de bästa länkarna och väljer bort material som är relevant för svenska läsare, som är bloggens målgrupp.

Länka gärna intressant material i bloggkommentarerna.