”Vi har väl utbildade förband med bra utrustning och en hög förmåga”

Bild på Jas 39 gripenFörsvarsminister Karin Enström medverkade i gårdagens Agenda med anledning av ett inslag där experter varnar för en systemkollaps inom några år.

Sveriges Television har äntligen uppmärksammat hur det är ställt med det svenska försvaret. I inslaget ser vi hur det sedan omställningen från värnplikt till kontraktsanställning har blivit allt svårare för försvaret att bemanna, vilket gjort att kontraktsanställda inte får tid att öva.

Samtidigt ser vi hur budgetnedskärningar gjort att försvarsmakten tvingas använda utrustning från mitten av 1970-talet. Pensionerade generalmajor Karlis Neretniek uttryckte i gårdagens inslag sin oro, att det är tveksamt om Försvarsmakten har förmågan att försvara Sverige, framförallt inte Gotland, mot en kvalificerad motståndare.

Moderaterna har tidigare framställt sig som ett parti som varit för ett starkt försvar. Under den nuvarande och föregående mandatperioden har deras ingrepp försvagat det svenska försvaret, bland annat genom att göra en pacifist till försvarsminister.

Karin Enström tillbakavisade i går kritiken och menade att vi har väl utbildade förband med bra utrustning. Hon sa också att vi för tillfället har ett fredligt Östersjön men måste följa utvecklingen.

Foto: SVT

Krisinformation.se lanserar mobilapp

Mobilapp KrisinformationKrisinformation.se har nyligen lanserat en mobilapp för Android, iOS och Windows Phone. Applikationen som använder ett öppet API visar samma nyheter som publiceras på deras hemsida www.krisinformation.se. Det finns också en avdelning med länkar till el- tele- och trafikbolag.

Det är uppskattat att myndigheter utnyttjar sociala medier och modern teknik för att föra en dialog och informera om samhällsstörningar och kriser. Samtidigt är det viktigt att poängtera att även om internet från början är decentraliserat och byggt av det amerikanska försvaret är det viktigt att inte bara lita på att modern teknik fungerar i ett krisscenario. Det är viktigt att också i fortsättningen ha traditionell utrustning som en analog radio.

Jag vill också passa på att uppmärksamma att de faktiskt de valt att utveckla applikationen med ett öppet API, något jag hoppas fler väljer i framtiden. Fler initiativ som detta är välkommet från myndigheter och företag för att stimulera kreativiteten så vi får bättre digitala tjänster med bättre information och service.

Externa länkar

Skydda ditt hus mot inbrott

Krossat glasDet är viktigt att skydda sitt hem, sin familj och alla värdesaker mot inbrott. Även om du har hemförsäkring är det inte säkert att du kommer få ut full ersättning, och känslan av att du faktiskt har råkat ut för ett inbrott kan göra att du, din partner och era barn känner en otrygghet, att ni inte är säkra i hemmet.

Att ha ett godkänt och modernt lås är väldigt viktigt. Äldre lås är lättare att dyrka upp på grund av slitage och sämre säkerhet. Ett så kallat ”smäcklås” som låser när dörren stängs och går att ställa upp är osäkert. Har man ett sådant måste man antingen köpa ett låsbleck eller byta ut det eftersom de enkelt kan öppnas, kanske inte med ett kreditkort som på film, men med ståltråd, sax eller liknande.

Montera också dörrsprintar i bakkant på dörren för att hindra att dörren lyfts av genom att man förstör gångjärnen. Kontrollera att slutbläcket är korrekt fastskruvat i dörrkarmen och att dörren inte går att rycka upp med handkraft. Installera också ett titthål. Då behöver du inte öppna dörren för att se vem som ringer på. Installera också en låskåpa för att hindra någon att ta sig in via brevinkastet och vrida om från insidan.

Fönstervägen är en möjlighet att ta sig in i bostaden. Se alltid till att ha godkända lås som inte går att öppna från utsidan. Stäng alla fönster när du går hemifrån. Källarfönster skall kompletteras med ett inbrottsskydd, till exempel polykarbonat, en slagtålig plast som sätts mellan inner- och ytterglas.

Det viktigaste är att avskräcka en eventuell inbrottstjuv genom att ha lampor med rörelsevakt och tända lampor inne i huset med ett kopplingsur (timer). Be grannen hämta posten eller kontakta adressändring för lagring eller tillfällig eftersändning.

Ett larm är ett bra komplement, men när larmet tjuter är tjuven redan inne i din bostad. Det gäller alltså först och främst att hindra någon från att ta sig in i huset. Köp ett godkänt och certifierat larm med detektorer, dörr- och fönsterlarm och sätt upp klisterlappar med att huset är larmat.

Har du råkat ut för ett inbrott? Vad har du vidtagit för åtgärder för att hindra ett? Skriv en kommentar och fyll gärna på om jag missat något. Glöm inte att skydda ditt hus innan semestern!

Mer information om inbrottsskydd

Foto: Broken Glass at Work-6 av Eric Schmuttenmaer CC (by)

MSB: Risker och förmågor inom svensk krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskapMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en samlad bedömning inom svensk krisberedskap 2011 på uppdrag av regeringen. Sammanfattningsvis kan man beskriva det så att elavbrott är ett av våra största hot och riskerar att slå ut kommunikationsnät, livsmedel och dricksvattenförsörjning samt ge stora transportstörningar.

När det gäller de mobila näten så bedöms basstationer för GSM i större utsträckning ha elverk eller batteribackup än UMTS (3G) basstationerna. För 3G-näten innebär elavbrott i princip att basstationerna omedelbart slutar att fungera.” Post- och telestyrelsen.

Läs mer

Folk och Försvar: Olja och vår försörjningsberedskap

Folk och FörsvarSverige är i likhet med alla andra länder helt beroende av olja för flöden av gods och människor. Det är inom överskådlig tid svårt att se att oljeberoendet skulle kunna ersättas av andra energiformer. Sverige är också helt beroende av import men exporterar samtidigt en stor mängd förädlade oljeprodukter till Europeiska Unionen. Sedan det kalla krigets slut har den svenska försörjningsberedskapen förändrats. Folk och Försvar inbjuder till offentligt möte om Sveriges försörjningsberedskap avseende olja.

Medverkande

  • Lars Ekeman, generalsekreterare, Folk och Försvar (moderator)
  • Staffan Riben, ordförande, nätverket Olja & Gas
  • Michael G-son Löw, vd Preem AB
  • Urban Bergström, säkerhetsskyddschef, Energimyndigheten
  • Peter Jeppsson (S), ledamot försvarsutskottet
  • Cecilie Tenfjord-Toftby (M), ledamot näringsutskottet
  • Allan Widman (FP), ledamot försvarsutskottet

Externa länkar