Mobiltelefonin utslagen efter nattens storm

I dag kan vi läsa i tidningen om det strömavbrott som drabbat norra Sverige till följd av nattens storm. Tiotusentals elkunder är drabbade, fast- och mobiltelefoni är utslagen.

Strömavbrottet är givetvis ingenting mot den katastrof som har drabbat Filippinerna den gångna veckan, och jag hoppas att de får den hjälp som krävs för att åter bygga upp landet, även om livet aldrig blir som för för den som drabbats, och kanske förlorat en, eller flera, familjemedlemmar.

Till skillnad mot länderna i Asien, och Nordamerika, har vi inte lika stor erfarenhet av omfattande katastrofer. De har en bättre organisation med beredskap och kunskap om vad som kan ske, och hur man går tillväga för att på ett effektivt sätt fördela resurser till dem som behöver, även om det inte alltid räcker.

Om vi riktar fokus mot Sverige så tror jag, tyvärr, att vi saknar den beredskap och struktur som krävs, framför allt på individnivå där det största ansvaret ligger.  Sedan tycker jag att kravet på redundansen i vår infrastruktur borde höjas, den har blivit allt sämre de senaste decennierna och ansvaret ligger i dag på entreprenörer som i stället för att prioritera driftsäkerhet och förebygga avbrott avhjälper problemen när de uppstår.

Vi har batteribackup på stationerna men nu har batterierna börjat att ta slut efter natten. Vi försöker lösa det provisoriskt med dieselelverk eller permanent genom att kraftleverantörerna löser problemet, säger Anders Gustavsson på Telia.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta blogginlägg och följ gärna Swedish Prepper på Facebook.

National Preparedness Month 2013

Att september officiellt är National Preparedness Month i USA tror jag nog att de allra flesta svenskar har missat. Men det är bra att man från officiellt håll uppmärksammar vikten av en egen hemberedskap, något över 85 procent av alla svenska hushåll saknar. Jag anser att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap borde göra mer för att upplysa oss svenskar om vikten av en egen beredskap, kanske genom att ta efter amerikanerna, både genom en egen månad, men också genom en mer riktad TV-reklam.

Några som har ett hemförråd är familjen Hammargård i Nacka som uppmärksammades av Svenska Dagbladet tidigare i år. Ulrika Hammargård arbetar på Civilförsvarsförbundet, en firvilligorganisation med uppgift att informera och utbilda allmänheten om denna typ av frågor.

Är en officiell månad, som september, rätt väg att gå för att nå ut med information till allmänheten och arbetar du aktivt för att informera familj och vänner om vikten av hemberedskap? Skriv gärna en kommentar, antingen här eller på Facebook eller Twitter

Var ligger brandstationen?

Igår kväll sändes ett Viktigt Meddelande till Allmänheten i Ljusdals kommun ut via, bland annat, sociala medier. De uppmanades att ta sig till den lokala brandstationen om de hade problem att nå larmnummer 112, eftersom den fasta och mobila telefonin var utslagen.

Ironin i att man via sociala medier går ut med informationen om att mobiltelefonin är utslagen och uppmanar dem besöka Ljusdal.se är slående. Sedan började jag tänka… hur många vet var den lokala brandstationen ligger? Idag förlitar vi oss mer på teknik, och Fjällräddningen gick under sommaren ut med information att man också ska ha karta och kompass i ryggsäcken när man fjällvandrar.

Om telefonin i Ljusdal ligger nere så kan man inte heller använda Google Maps, eller liknande tjänst, för att ta reda på var brandstationen finns. Få har en områdeskarta hemma, det finns väl en i telefonkatalogen man  har slängt? Bör inte varje bostadsområde ha en karta där brandstationen står utmarkerad? Vad tror ni, är det ett bra förslag?

 

Är Räddningstjänstens ledningscentral säker?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskapFalköpings kommun har bestämt sig för att göra sig av med lokaler som inte behövs, däribland en ledningsbunker från 1980-talet på 600 kvadratmeter i Torbjörntorp. Förvaltningschefen Patrik Nohlgren berättar för Falköpings tidning att hotbilden i dag ser annorlunda ut och att ledningscentralen i dag finns på räddningstjänsten.

Den som är intresserad av beredskap, och analyserat kriser, vet hur viktigt det är med en fungerande ledning, att alla system fungerar och att man har förmågan att uthärda en kris under en längre period. Därför undrar jag hur säkra ledningscentralerna runtom i landet är mot angrepp, elavbrott och när kaffeleveranserna börjar sina. Har kommunerna något beredskapslager i form av mat och planer för hygien och sanitet för anställda vid en krissituation där delar av infrastrukturen slutat fungera?

Nu förstår jag om säkerhetsfrågor som inte bör diskuteras, men jag är inte så säker på att detta är något som man i dag prioriterar på grund av alla budgetnedskärningar i vår försvars- och krisförmåga.  Givetvis ser hotbilden i dag annorlunda ut, om man jämför med kalla kriget, men det betyder inte att man är säker.  Ryssland är ett land som rustar upp, stabiliteten i vår omvärld är ständigt i gungning på grund av ekonomiska och sociala problem.

Genom att inte rusta upp, modernisera och underhålla skyddsrum och ledningscentraler kommer vi att bli mer sårbara. Detta oavsett om hotet är en terroristattack, översvämning eller snöstorm. Om inte sjukhus, radiostationer och andra viktiga samhällsfunktioner fungerar vid ett strömavbrott i dag, hur bra tror ni de, och andra samhällsviktiga funktioner, fungerar när de behövs som mest? I höstas intog Greenpeace några av Sveriges kärnkraftsanläggningar och några av ockupanterna lyckades uppehålla sig inne på området under flera dygn.

Ringhals, Forsmark och Oskarshamn förväntas ha säkerhet och en beredskap vid olyckor…

I dag använder kommunerna inte RAKEL under sina övningar, en del till och med saknar systemet. System har fortfarande en del buggar och fungerar inte alltid. I stället tror man att smartphones ska fungera i all evighet så man kan Twittra och lägga upp bilder på Instragram. I dag är det inte säkert att de kan de samarbeta med räddningstjänsten, polisen eller försvarsmakten. Och vid ett strömavbrott kan de inte ladda mobiltelefonerna, som ändå inte fungerar då reservkraften i mobilmasterna är bortprioriterad och det fasta telefonnätet (POTS) är under avveckling.

Därför frågar jag dig, kommunerna och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, är vår säkerhets- och krisförmåga god?

Inställda operationer efter strömavbrott i Mölndal

I onsdags kväll drabbades Mölndals sjukhus av ett längre strömavbrott, över 30 operationen sköts på framtiden. Dessutom tvingades 30 dialyspatienter omdirigeras till andra sjukhus i Göteborgsregionen.  Västfastigheter har nu lokaliserat problemet och antagligen åtgärdat det så att reservkraften fungerar, nästa gång.

Jag trodde att elförsörjningen på sjukhus och äldreboenden är lika viktigt som telekommunikation, som i dag inte heller fungerar vid strömavbrott. När operationer ställs in drabbar det patienten på ett negativt sätt då denne sett fram emot, och förväntat sig att få skadan åtgärdad.

Det är dags att de ansvariga ställer krav, att systemen faktiskt regelbundet kontrolleras och att man aktivt för en logg över när det kontrollerats och hur länge man uppskattar systemen att fungera vid ett strömavbrott. Nu är jag inte insatt, troligtvis brukar systemen kontrolleras, men hur grundligt och hur ofta är något vi måste fråga oss själva.