Nödkontakter på Samsungs Android-telefoner

Nödsamtal In Case Of EmergencyFör ett par år sedan, tänk vad tiden går fort, publicerades inlägget In Case of Emergency: kontaktuppgifter till anhörig på bloggen. Inlägget handlar om att det är viktigt att det enkelt går att identifiera dig och kontakta dina anhöriga om en sådan situation skulle inträffa.

I dag har tekniken utvecklats. Förhoppningsvis har du aktiverat någon form av lösenord på låsskärmen för att förhindra att obehöriga tar sig in i din telefon. Samtidigt kan man enkelt skriva meddelanden, med hjälp av exempelvis funktionen ägarinformation som återfinns i de senaste versionerna av Googles operativsystem Android. Givetvis finns det applikationer där du på ett mer utförligt sätt kan skriva ned detaljer om dig själv, men det är i de flesta fallen onödigt.

Av en händelse har jag lärt mig att funktionen Nödsamtal, som också finns på låsskärmen, ger dig möjlighet att sätta fyra ikoner som favoriter som snabbt går att ringa upp vid behov. Funktionen kan givetvis också användas om någon hittar din mobiltelefon om du råkat glömma den.

Om du har en av Samsungs mobiltelefoner med senare versioner av operativsystemet Android kan du följa följande denna instruktion. Antagligen finns samma, eller liknande, funktion i andra anpassningar av Android.

Off topic: Om din mobiltelefon skulle bli stulen eller om du skulle tappa din mobiltelefon är det bra om du har antecknat din telefons identitetsnummer, det så kallade IMEI-numret, så att telefonen går att spärra. Numret får du fram i telefonens inställningar eller med hjälp av koden *#06#.

Använd varselväst i höstmörkret

Det har blivit mörkt, och kommer att bli mörkare ett par veckor till, innan det vänder och vi går mot ljusare tider, åtminstone årstidsmässigt. Förhoppningsvis har du sedan en tid tillbaka ett par, både reflexband och hängande reflexer. Men en liten reflex är inte lika lätt att uppfatta för fordonsburna trafikanter som en reflexväst.

En väst kostar inte många tior, ibland inte ens två. Mest optimalt vore om alla hade varselkläder, inte bara en väst. Men till att börja med kan du köpa en eller flera västar till dig och din familj. Om du inte redan idag har en i varje bil i händelse av exempelvis bogsering eller hjulskifte vid punktering är det dags att du lägger den bredvid bogserlinan, startkablarna och snöskyffeln som du snart måste plocka fram.

Varför skulle Ryssland beträda svenskt territorialvatten?

I går kom uppgifter om att det kan vara en skadad rysk ubåt som Försvarsmakten de senaste dygnen har letat efter i Stockholms skärgård. Detta efter att ett nödsamtal har fångats upp med hjälp av signalspaning. Givetvis tillbakavisar Ryssland uppgifterna. Några menar att det inte alls behöver röra sig om en traditionell ubåt, utan någon annan undervattensfarkost, och att ryska försvaret ”märker ord”.

Vi vet idag att vår beredskap och försvarsförmåga är märkbart sämre idag än den var under 80-talet. Något som försvarsbloggaren Wiseman’s Wisdoms skrev i fredags kväll på Expressens webbplats. Andra civilpersoner skriver i sociala medier att ubåtsjakt är något från 80-talet, eller att Försvarsmakten använder sig av detta som en förevändning för att om möjligt få ett större utrymme i regeringens kommande budget. Tragiskt att folk tror sådant.

Men frågan kvarstår. Vad har Ryssland för syfte att beträda svenskt territorialvatten, och varför har de och andra länder kränkt svenskt luftrum det senaste året? Har penetrationstesterna varit en övning för att se hur länge de kan hålla sig under radarn, bildligt talat, och förbli oupptäckta av ett lands försvar, är det skrämseltaktik eller har de något större mål?

På tal om övning. Under fem dagar övade marina förband tillsammans med hemvärnet och delar av flygvapnet på och kring Gotland.

Göteborgs Stad hakar på kampanjen #72timmar

Göteborgs Stad logga

Foto: Göteborgs Stad

På väg hem från arbetet lyckades jag ratta in lokalradion där Karin Eriksson, Chef för Samhällsskydd och beredskap i Göteborgs Stad, intervjuades i programmet Göteborg Direkt. Intervjun med Karin Eriksson är i början, direkt efter Laleh.

Göteborgs Stad har hakat på Civilförsvarsförbundets kampanj 72 timmar där man lyfter fram vikten av att alla medborgare ska ha en egen beredskap för att klara av tre dygn utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. På webbplatsen Vårt Göteborg, Göteborgs Stads nyhetstidning, Vårt Göteborg, kan man läsa en artikel där man uppmanar alla att ha en krislåda.

Kampanjen 72 timmar inleds nu på måndag, den 6 oktober, och kommer pågå i två veckor på bussar, spårvagnar samt på 25 bibliotek och medborgarkontor i Göteborg. Uppdaterad information kommer att publiceras via Göteborgs Stads hemsida och under den andra veckan, v42, kan man träffa ansvariga för kampanjen i Nordstan.

Nu hoppas jag på att informationen kommer att bli lättillgänglig på Göteborgs Stads hemsida, också efter kampanjen. Vidare är det viktigt att man lyckas sprida budskapet både genom sociala medier, i text, ljud och gärna videoform. Broschyren, checklistan, Så klarar du dig i tre dygn, lämnar en del att önska, medan texten på 72timmar.se är mer omfattande, exempelvis med information om att man faktiskt behöver vatten, inte bara tomma vattendunkar.  Tyvärr tror jag att alla inte läser långa texter så videoklipp vore ett bra komplement.

Informationfilm om värmeavbrott från Energimyndigheten

Energimyndigheten har i samarbete med Civilförsvarsförbundet tagit fram en informationsvideo med information om hur man skall agera vid ett el- eller värmeavbrott. Ungefär samtidigt publicerade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap en liknande video, men enligt mig inte lika rik på information, även om den också är bra.

Det är bra att man från myndigheternas sida har börjat ta ansvar och göra mer lättillgänglig information för medborgarna. Som bekant har information om krisberedskap dolts väl på kommunernas hemsidor, och kunskapen om såväl MSB och vår krisberedskap är mycket varierande.

Länkar till båda informationsfilmerna.