Lantmäteriet överväger sluta trycka upp kartor

Tillhör du skaran som använder papperskartor, antingen som komplement eller som substitut till dagens moderna positioneringssystem? Snart måste du bli digital, oavsett om du vill det eller ej.

Dagens Nyheters webbupplaga skriver man att försäljningen av stadskartor minskat med 60 procent de senaste fem åren, och att man för Malmö inte har tryckt upp någon karta sedan 2008.  Vi lever i en digital värld, allt fler använder dator, gps och telefon för att ta sig från punkt A till punkt B.

Lantmäteriet över väger att sluta trycka upp de allmänna kartorna över Sverige: fjällkartan, fastighetskartan, terrängkartan, vägkartan och översiktskartan. Det säger Peter Nyhlén, ansvarig för produkter och distribution vid lantmäteriet till DN.se.

I artikeln står det också att MSB tar det hela med ro, och inte ser några större risker med att digitala system tvingar bort papperskartorna. Men det förstås, de använder ju fortfarande mobiltelefoner i sina katastrofövningar.

Förhoppningsvis är det mer analoga sjöfolket inte hotat – än så länge.

Dela

3 kommentarer tillLantmäteriet överväger sluta trycka upp kartor

  • Marinen har slutat med papperskartor. Det fanns någon artikel på mil.se om det i våras.

  • Jag trodde de skulle göra nya aktuella fjällkartor eftersom de gamla inte stämmer längre. Isen är borta och grönområden växer. Läste det någonstans. Man får väl köpa några extra för mobil är inget att lita på.

  • Kenta

    Ha a l l t i d papperskartor till hands. Tänk på att en EMP puls, solstormar m.m kan slå ut elektronik. Ett Carrington Event kan förflytta oss till 1900 talets början. Kan vara en idé att ha en mekanisk klocka som backup / reserv.

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>